Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Vi ser en rörelse av bön, mission och lovsång i vårt land!

100 städer www.100stader.nu går nu mål och böneskålar kommer tömmas ut till bönesvar. Startkablar drar igång motorn igen och vi hjälper varandra till att börja nå ut och bli berörd av Herren så vi ser våra medmänniskor.

Vi uppmuntrar till bön där du är i din stad, hem, arbetsplats och över hela vårt land. Ta med dessa böneämnen för Sverige när du ber in i din bönegrupp, familj, kyrka och stad och region. Be ut ordet. 

Upprättelse, frälsning och liv kommer bruden reser sig. De döda benen kommer få liv igen. Tack Herre att du älskar vårt folk och land. Tack för korset som öppnar alla dörrar i alla generationer. 

Här kommer nio böneområden:

 • Be för en återupplivning av den första kärleken till Kristus Jesus i kyrkan i Sverige. (Upp 2.2-7)
 • Be för en hunger och längtan efter Guds ord att dagligen läsa och ta emot uppenbarelsen och visdomens Ande. (Kol 3:16-17)
 • Be för andliga ledare i landet att ödmjuka sig inför Herren och varandra i vänskap och lyssnande och enhet för Herrens plan och ritning. (Psalm 133)
 • Be för starka andliga fäder och mödrar i Sverige att vara mentorer till den unga generationen. (Mal 4:6)
 • Be för de unga generationerna i Sverige att döpas i tro kärlek och kraft. (2 Tim 1:7)
 • Be skördens Herre om arbetare till sin skörd i Sverige. (Luk 10:2)
 • Be om enhet i Kristi kropp. (Joh 17)
 • Be för Kristi kropp att vandra i helighet och renhet. (Rom 6:19)
 • Be att Guds Andes eld ska fylla alla troende och deras familjer (Luk 4:1-14)

Vi proklamerar; 

”Sverige är ett kristet land och ska så förbli” (be detta varje dag tre gånger kl. 12.00)

Patrik Sandberg Inspiratör Sverigebönen 

Nyheter från Sverigebönen

”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
2 Krön. 7:14


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2021 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523