Nationaldagsbön 2019!

Se lista med registrerade möten Registrera bönemöte
4 registrerade bönemöten i 4 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Gör rum för Gud och Den Helige Ande!

Vi lever i en tid där vi ser Gud verka och vi ser fienden verka i våra städer och land. Det är skördetid och Gud letar efter skördearbetare som stannat upp för att söka mästaren själv, för att förstå hur skörden ska bärgas. Gud söker dig att stilla dig likt den unge Josua som Mose tog med att möta Gud ansikte mot ansikte i Uppenbarelsetältet (2 Mos 33:7-14) När Mose vill veta vägen och vad som ska, så visar Herren honom intimiteten först.Kom till mig utanför lägret. Långt utanför lägret. Ingen wifi med andra ord fungerade där. Där kommer molnstoden över uppenbarelsetältet när två generationer söker honom. Folket var hårdnackad och ville inte söka Gud. Man hade just tillbett guldkalven. Ännu en jätte samling. Nu stod alla vid sina tältingångar då Mose och den unge nyrekryterade Josua var påväg till platsen där Guds närvaro fanns. Molnstoden på dagen och eldstoden på natten. 

Fädernas hjärtan var vänt till barnen. Jag ska låta dig se min härlighet och min godhet sa Herren till Mose. Fler profeter har fått budskap om att vi ska göra rum för Gud i våra liv i denna säsong. Som en luftballong som lyfter och man har säckar med sand i luftballongens korg för att kunna styra. Nu är tiden att kasta ner dessa sandsäckar. Tyngder, synder, oförlåtelse, utanförskap, otro. Kapa dessa rep till sandsäckarna och kasta dem så du kan flyga med Andens vind och låta han för dig upp och vidare. Säg ja till Anden i ditt liv dagligen. Fast tid och fast plats är genombrott. Ordet. 

Jag kommer säger Herren med min Ande. 

Får jag fylla dig? Vill du stanna upp och söka mig. Jag är Härlighetens Fader. 

Är du redo att vara flexibel? Redo att lyssna igen?

Jesus gråter över Jerusalem. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig." Luk 19:41-44

…sagt genom profeten Joel: Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Apg 2:17-21

”Trust in the Lord completely, and do not rely on your own opinions. With all your heart rely on him to guide you, and he will lead you in every decision you make. Become intimate with him in whatever you do, and he will lead you wherever you go. Don’t think for a moment that you know it all, for wisdom comes when you adore him with undivided devotion and avoid everything that’s wrong. Then you will find the healing refreshment your body and spirit long for.” Ordspråksboken 3:5-8 TPT the passion translation 

När vi hade en bön och lovsångskväll i Roseniuskyrkan i Stockholm nyligen där vi bygger ett lovsångs och bönealtare för allt Guds folk och olika generationer, det var mycket folk och under 3-4 timmar var vi inför Herren. Innan mötet så talade Herren att han ville UTRUSTA sitt folk för det som kommer, just nu. Han visade att jag skulle ta med tre stora skålar med olja. Inte små flaskor som man brukar ha. Nej, stora skålar full med olja blev det. Många fick bli betjänade. Vi var inför Herren och han berörde och fyllde oss. 

Liknelsen om de tio jungfrurna. Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar! De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Matt 25:1-13

Om du är redo eller inte, jag kommer med min Ande i denna tid säger Herren. Skörden är mogen. Är du redo om jag kommer på ett sätt som du inte är van? Eller har sett förut?

Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos förste hovmarskalken. Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. 19 Kungen talade med dem, och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hananja, Mishael och Asarja. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Dan 1:8, 17, 19-20

Guds Ande var över den unge Daniel. De bad flera gånger om dagen. Orenade sig inte, var i fasta. Tiden var inne att söka Gud. Tiden var inne att ta emot en vishet 10 gånger starkare och klarare än alla spåmän. Kan du höra hur brudgummen söker dig och älskar dig? Kan du höra att han säger: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Se, vintern är över, regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Höga Visan 2:10-14

Patrik Sandberg Ordförande Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Vi ber att vi stillar oss och söker Herren (Individ, Familj, Jobb, kyrka)
 • Vi ber att allt som tynger oss kapas av som sandsäckar och vi får ta emot Anden
 • Vi ber att vi får ta emot Hans kärlek och varandras kärlek och godhet
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2019 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523