Nationaldagsbön 2018!

248 st registrerade bönemöten i 169 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Tack Jesus för Korset i vår nation!

Vilken dag vi fick på Nationaldagen med hela 248 platser som bad i 169 kommuner över hela vårt land. Här ser du några bilder från olika samlingar runt hela Sverige.

Det bads på torg, båtar, berg, kyrkor och i bussar som åkte runt kommuner och bad för de sju samhällpelarna och böner för varje lokal ort. Själv fick jag förmånen att vara i huvudstaden och leda bön med ett underbart team i tre timmar med två lovsångsteam och sedan vara med i Hassela och det stora korset på berget mitt i Sverige i direktsändning i Kanal 10 så bad vi och profetiska sånger sjöngs ut över landet till omvändelse och hopp. Ordet jag fick inför nationaldagen var att Herren vill komma som en krukmakare som sätter Sverige och kristenheten på drejskivan och formar om det som gått fel. Profeten Jeremia får ordet i kapitel 18: Res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord.” Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör? säger Herren. Som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand (Sverige).

Låt oss fortsätta att be för Svensk kristenhet om väckelse att bygga upp bön och lovsångsaltaret i våra privata liv, familj, arbetsplats, kyrka, stad, kommun och land.

Herren talar som Brudgummen till oss som brud med kärlek och säger: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Se, vintern är över, regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. (Höga Visan 2:10f)

Herren vill ha din och min tillbedjan dagligen. Sök honom ge tid att lyssna på smord lovsång på morgonen nu under sommaren. Herren säger: Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar, för jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov. (Jes 43:19) Vänner vi ska höja Hans lov i landet. Korset i vår flagga är vårt hopp och kallelse att ge försoningens ord och vi har fått försoningens tjänst och uppdrag. Fortsätt att be för valet och vårt lands beskydd dagligen. Tänk om vi dagligen fram till valet 9 september kan be 12 minuter per dag för landet om vishet och Gudsfruktan över ledare.

Boka gärna IN STORBÖNEMÖTEN i Stockholm 21/8 och 4/9 kl 18.30-21.30 samt nationella bönedagar i Aneby 23-26 augusti info och anmälan www.nationellbon.se

Vi är ett folk som troende i en kropp, KRISTI KROPP! Det bad man för i Visby runt muren. Böneskålarna väntar på att fyllas upp och tömmas ut till bönesvar! En ny sång hörs i ditt och mitt liv och i landet.

Guds frid! Sverigebönen teamet genom Patrik Sandberg


Djupare in i Guds närvaro: På resa i bönens värld

Olof Edsingers viktiga bok erbjuds under februari till specialpriset 139 kr till alla personer i Sverigebönens kontaktnät (ord pris 199 kr).

Tryck på denna länk och ange rabattkoden sverige18

Hur kan vi som kristna navigera inte bara i den synliga, utan också i den osynliga världen? Vilka erfarenheter öppnar vi oss för när vi låter Anden leda våra steg – när vi bildligt talat tar på oss våra syrgastuber, för att med Herren som livlina kasta oss ner i havsdjupet?

Med utgångspunkt i Gamla testamentets tabernakel tar Olof Edsinger oss med på en resa i bönens värld. När vi lämnar förgården för att i stället komma in i det heliga, inträder en förändring i Herrens sätt att handla med oss. Lydnad och beroende blir nyckelord, och vi lär känna sidor av vår Frälsare som vi tidigare inte hade kunskap om.

Djupare in i Guds närvaro är en utmanande bok, som pekar på centrala aspekter av det vi brukar tala om som väckelse eller förnyelse. Den kartlägger områden som bön, andlig krigföring och profetiska handlingar, men sätter också in dessa fenomen i sitt större sammanhang – både utifrån Guds ord och utifrån författarens egna erfarenheter.

”Boken Djupare in i Guds närvaro öppnar upp ditt hjärta och lockar dig in i Guds närvaro. Likt att dyka ned i vattnet utmanar författaren oss att gå djupare in i bönen, bibelordet och mötet med den helige Guden. Jag rekommenderar varje ledare, och troende, att läsa denna bok!”

Patrik Sandberg
Samordnare Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Bed att Gud har förbarmande över vårt land och sänder regn som släcker bränderna
 • Bed att många städer och platser reser upp centrala böneplatser till allkristen bön och tillbedjan
 • Bed att vi får tillgång till ett bönehus/lokal i centrala Sthlm & ekonomi för det i Sverigebönen
 • Bed att lekmän/kvinnor unga/gamla likt roparrörelsen reses upp denna höst i landet
 • Bed att ungdomspastorer blir brinnande i sina hjärtan och leder ungdomar in i bön & tillbedjan
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2018 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523