Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

6 olika sätt att be för 2020 som ger dig kraft och uthållighet i din bön.

1. FRI BÖN
I en fri bön följer man den helige Andes ledning, utan något speciellt tema. Den typen av bön är mycket effektiv under korta bönestunder. Många ber på detta sätt i församlingar. Utmaningen är att man kan tappa fokus och böneämne tar slut fort. Ps 95:2 och Rom 8:26. Perfekt i egna stunder med Gud och lovsångsgudstjänster i församlingen.

2. ÄMNESBÖN
En tema eller ämnesbön har ett specifikt mål och en väg i bön för att nå dit. Det är som att vandra på en promenad mot ett visst mål i bön. Ps 22:4.

1 Vi måste ha tydliga mål.
En temabön är en bön med tydliga mål. När den blir besvarad, ska vi tydligt kunna se att det blev som vi bad. Bönesvar.
Luk 18:1-5
Luk 18:6-8
Matt 7:7-11

2. Vi bör be upprepade gånger.
Vi ber tills bönesvaret kommer. Uthålligt.

3. Vi ber tålmodigt.
Ibland tappar vi målet då det tar tid.

3. POSITIONSBÖN
I en positionsbön bekräftar vi vår ställning i Gud, bekänner vår tro, och bestämmer ett rätt handlande inför Gud, på relativt kort tid. En positionsbön är mycket effektiv när vi avskiljer oss själva inför Gud.

1 Vi bejakar vår ställning inför Gud, Vår relation till Gud som skaparen och Återlösaren. Bön till universums skapare och återlösare

2. Vi bekänner att Gud är Herden och att vi är hans får
Bön från Psalm 23

3. Vi bekänner att Gud är Krukmakaren och vi är leret.
Rom 9:21

4. Vi bekänner att Herren är Vinstocken och vi är grenarna.
Joh 15

5. Vi bekänner att Herren är Brudgummen och vi är bruden.
Ef 5:22-28

4. RINGAR – PÅ - VATTNET - BÖN
Har fått sitt namn efter att ringar sprids på vattnet när man kastar i en sten. Den börjar med det närmaste och sprider sig utåt.

1. Den börjar med det närmaste och sprider sig utåt. Dig och din familj
2. Bön för släktingar (frälsning)
3. Bön för nära vänner och affärskompanjoner
4. Bön för grannar
5. Bön för orten eller staden där vi bor. Be för ledare och alla
6. Bön för Nationen. (de 7 samhällspelarna)
7. Bön för Norden
8. Bön för andra länder

5. HERRENS BÖN FADER VÅR
Mark 1:35, Matt 14:23, Luk 6:12
1. Jesus bad: Fader vår som är i himlen Helgat varde ditt namn
2. Tillkomme ditt rike
3. Jesus bad; Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen
4. Jesus bad; Förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss
5. Jesus bad: för oss inte in i frestelse
6. Jesus bad: fräls oss från den onde
7. Jesus bad: Ty riket är ditt, och makten och härligheten

6. BÖN I TUNGOR
Be i tungotal, (Judasbrevet vers 20) så bygger du upp din inre människa och bevarar dig i Guds kärlek.

Veckans böneämnen

 • Vi ber om VISION för ledare om ett upprättat land 
 • Vi ber om FRIMODIGHET att dela Evangelium
 • Vi ber om ENHET i Anden för folkväckelse (Sef 2:3),
 • Vi ber om BÖN och vaka

 • GlobalGem_Insp.jpg
  Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2020 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523