BÖNEUPPROP

Kära bönevänner
Sverigebönen vill uppmuntra till bön varje dag kl. 19.00 för att avsluta Coronaviruset och all rädsla som lamslår. Vi ber även om kreativitet att bygga vårt samhälle och lösa de problem som uppstår i samband med Coronaviruset.


Nationaldagsbön 2020!

192 registrerade bönemöten i 142 kommuner.

Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Vilken fin nationaldag vi fått inför Herren!


Regnet kom över stora delar av landet. Men bedjarna var ändå ivriga och ca 200 platser var registrerade till bön i minst 141 kommuner. Bönevandringar i 50 städer och 20 berg bads det från och de sju samhällspelarna.

I Jönköping samlades några 100 bedjare på berget och inlede med 2 timmar lovsång över staden för att sedan gå bönevandring där många kyrkor står tillsammans i det allkristna.

I Sveriges största by Edsbyn hade man intagit parken mitt i byn med stationer inplastade skyltar med böneämnen bla välsignelsebön för orten i regnet.

I Uppsala samlades man vid Gunillaklockan vid slottet och bad.
Ett 100 tal bedjare var med på zoom bön på morgonen och em i tre timmar. Det bads för Tillbedjan och lovsången i landet och fler böneplatser.

Bön för Familjen leddes av Johanna Winther Pastor i Korskyrkan i Jönköping. Christian Samuelsson ledde bön för Kultur och sportvärlden och Hans Weichbrodt ledde bön för mediavärlden.

Pastor Hans Jansson Kungsporten lede bön för skördearbetare och att vi som kyrka kliver in och vänder oss till vår nästa.

Patrik Sandberg avslutade zoom bönen att be för den unga generationen att bli tränad i ordet, bönen och Anden och att lärjungaskap prioriteras i kyrkan. 

Lovsång live på Sverigebönens Facebook
Under två timmar var det sedan live lovsång av tre team där ca 200 personer följde lovsången och sjöng ut över vårt vackra land. På kvällen och tv sändningen mellan 19-22 vad det mycket bön och lovsång och hela 14000 följde live på vision Sverige och HimlenTV7 och på satelit tv brukar man ha 20000 som följer varje dag så vi uppskattar att minst 7000 var med på satelit.
Se gärna på bönekvällen om du inte hade möjlighet och bli uppmuntrad, Irene Andersson sjöng en helt nyskriven sång om Sverige som var så härlig. Lyssna även på de övriga fina sångerna, ca 8 st i detta program är med.

Nedan kan du se programmet. Tack alla som gjorde denna dag till en fest och har samverkat i många städer att söka stadens och landets bästa! Gud hör bön. 

Sverigebönen teamet!

Veckans böneämnen

 • Be Gud resa upp fler träningscenter där män får möta “pappor” I bön.
 • Be Gud resa upp män som lägger ner sitt liv I bön och blir “manliga” och mogna I den andliga verkligheten.
 • Be Gud göra att män och pappor våga vara sårbara och att Gud ska resa upp män och pappor som får utbyta erfarenheter mellan varandra.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2020 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523