Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Gud vill leda sitt folk in i vision, frimodighet, enhet och bön under 2018.

I ett bönemöte såg jag i en syn att korset i vårt land var på väg att slammas igen av murbruk så att det nästan doldes. Man kastade avsiktligt murbruk på korset. När vi sedan bad såg jag en brandman som sprutade en stark vattenstråle mot korset. Slammet och murbruket spolades bort innan det hunnit stelna. Då framträdde ett skinande Guldkors - synligt för hela folket! Vi ser i Sveriges och stadens portar hur både död och liv visar sig.

Vi lever i profetiska tider. Låt dig inte förledas in i sömn som lärjungarna. Vaka med mig i bön, sa Jesus i Getsemane. Jesus uppväckte änkans son i en port! 
Kan det vara så att Jesus och den levande kyrkan nu talar till ett döende Sverige - så att korsets uppståndelsekraft blir synligt igen? (Luk 7:11-16)

Där det inte finns någon vision går folket under och utan uppenbarelse går folket vilse (Ord 29:18). Bär vi en vision från Gud innebär det att vårt innersta blir fyllt av vad Gud vill för Sverige. Det styr vårt sätt att tala och handla. Guds tankar och vägar är högre än våra (Jer 55:9). Gud sa till Abraham:Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står (1 Mos 13:14-15). Vad säger Guds ord om Sverige?

1. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. (Apg 17:26-27)

Gud har skapat det svenska folket för att vi ska söka Gud. Det är vår kallelse.

2. Gå ut och gör alla folk (Sveriges folk) till lärjungar (Matt 28), till efterföljare.

3. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning... Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor (i Sverige) ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim 2:1-4).

Tre bibelord som talar om Sveriges kallelse som individer och folk. Guds församling har ansvaret att be och agera för upprättelse. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens ord och tjänst...(2 Kor 5:18-19)

Låt mig nämna fyra nycklar till ett upprättat Sverige 2018:

Paulus fick en syn på Damaskusvägen och i en syn övertygades Petrus om att predika för hedningarna. Gud talar till dig när du ber ut hans ord, talar i tungor, fastar och när du läser Ordet. Gud ger oss en förnyad vision - den första nyckeln är VISION.

Den andra nyckeln är FRIMODIGHET. Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. (Jos 1:7) Frimodighet har med sig stor lön (Heb 10:35) Feghet är en av nationalsynderna, orsak till vår avkristning och den snabba förruttningen. Ni är jordens salt, men om saltets mister sin sälta duger det inget annat än att trampas ner av människorna. (Matt 5:13) Gud hatar feghet. Av de som kastas i den brinnande sjön är det de fega som räknas upp först (Upp 21:8). Petrus och Johannes var enkla olärda men hade varit med Jesus och blivit frimodiga.

Den tredje nyckeln är ENHET. Kristus har bara EN kropp, EN Brud, inte flera. Enheten är viktig för att världen ska tro. Jag ber att de alla ska vara ett (Joh 17:20-23).

Den fjärde nyckeln är BÖN. Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. (2 Kor 7:14)

Gud vill att vi ska använda våra andliga vapen i bön till att se hans Ande och härlighet igen

Patrik Sandberg Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Bed att Gud får "sträcka oss" i svensk kristenhet, till att vara beredda att försaka för att se Guds rike bryta fram
 • Bed att Januari får bli en bönemånad i vårt land och att Gud utgjuter bönens ande över sitt folk
 • Bed att 2018 får bli ett år då många människor kommer till tro i vårt land
 • Nyheter från Sverigebönen
  • 24/7 Bön

   Sverigebönen arbetar med Light the Fire för att mobilisera bedjare i en 24/7 bönekedja. Tillsammans ber vi 24/7

   Registrera bönetimme här (extern länk)
  • Bönedag Hjärta för Värmland

   Lördag 20/1 kl 09.30 - 16.30
   Klaxås Sörgården, Kil

   Anmälan senast 9/1 info@sorgardenkursgard.se (150kr).

  • Nordiskt Bönecenter Levanger, Norge

   Konferens 25/1 - 27/1
   Tor 25/1 kl. 18.00: Talare: Hakon Fagervik, Patrik Sandberg Sverigebönen mfl, lovsångsteam.

  • Allkristet storbönemöte för Stockholm & Sverige

   Lödag 27/1 18.30-21.30
   Plats: Citykyrkan, Stora salen, Stockholm

   Ett försonat och upprättat Sverige. Sök stadens och landets bästa. Dale Schlafer USA, Patrik Sandberg och Sverigebönen team, flera Pastorer och ledare medverkar. Lovsång: Magnus & Therese Axelsson med team. Dale är Pastor och grundare till Centre of World Revival & Awakening och har lång församlingsledartjänst som ledare för olika nätverk som samlat pastorer och ledare över hela USA. Fokuserar på enhet, bön, lovsång och tillbedjan, med målet att se en genomgripande väckelse. Har hjärta för Sverige.

  • Ekumeniska Böneveckan avslutningsgudstjänst

   Söndag 28/1 kl. 16.00
   Plats: Finska Pingstförsamlingen, Södertälje

   Patrik Sandberg, Sverigebönen, Guds hand leder oss till bön i enhet för staden - Sången av triumf!

  • Bön för Uppsala

   Måndag 29/1 kl. 18.30 - 21.30 (fika 18.30 - 19.00).
   Plats: Korskyrkan, Uppsala.

   Talare: Dale Schlafer USA, Patrik Sandberg, Pastorer och ledare från Uppsala medverkar. Lovsång Maria Smeds.

  • Mans konferens "ENADE HJÄLTAR"

   Fredag 2 februari, kl 18.30 - 21.30
   Lördag 3 februari, kl 09.30 - 17.00, (frukost kl. 08.30)

   Plats: Centralt i Stockholm

   ”Vad kan vi lära oss från Davids Enade hjältar?”(2 Sam 23:8-38, 1 Krön 11:10-47), Ta del av nytt mod, ny kämparglöd, vänskap och ett berört hjärta! Möt Gud, få förnyad vision för 2018.

   Talare: Dale Schlafer USA, Johnny Foglander bibellärare, Patrik Sandberg Sverigebönen
   Lovsång: Charlotte & David Ström

   Anmälan: info@sverigebonen.se
   Bokning konferems lörd. frukost, lunch, em fika 295kr.
   Betalning via swish: 123 1008 523
   Inbjudare: Sverigebönen, Världen idag, lokala kyrkor

  • Bön för Stockholm

   Lunchbön Torsdag 1/2 kl. 12.00 - 13.15
   Lunch för ledare 13.15 - 15.00 Spegelsalen. Anmälan: info@sverigebonen.se

   Talare: Dale Schlafer USA, Patrik Sandberg, Olika Pastorer och ledare medverkar.

  • Ekumenisk bönedag för Ale 3:e feb 2018

   Välkommen att vara med på en ekumenisk bönedag för Ale lördagen den 3:e feb 2018 i samarbete med Sverigebönen. Hans Lundaahl medverkar tillsammans med lokala förmågor. Hans är pensionerad präst och har tidigare arbetat i Clara kyrka, Stockholm och Buråskyrkan, Göteborg. Idag är Hans bl.a. verksam med att anordna bönedagar i Sverigebönens regi.

   Tider: 9.30 registrering, betalning och kaffe.
   Vi börjar 10.00 och håller på till ca 17.00.
   Dagen avslutas med en nattvardsstund i Nödinge kyrka.

   Plats: Nödinge församlingshem, Gamla Kilandavägen 17

   Anmälan senast 31/1 till bonforale@gmail.com
   Kostnad: 100 kr inkl. lunch och fika.

  • Nationell bönekonferens, Norge

   22 - 25 februari "Sammen for Hans ansikt"
   Plats: Hamar på UMU-basen Grimerud.

   Församlingar från hela landet, fokus på bön; Guds ledning, det profetiska. lördag 12 timmars "høytidsamling" med bön, lovsång och fasta. Talare: Roy Godwin (väckelsen i Wales och författare av "Strømmer av Nåde"), David Demian (Watchman for the Nation Canada), Jon Steinar Kjøllesdal (Nationellt böneråd Norge), Patrik Sandberg Sverigebönen.

  • Allkristen morgonbön från olika kyrkor

   Varje måndag, onsdag och fredag
   kl. 07.00 - 08.00
   (08.00 - 08.30 äter vi de som vill en enkel frukost och kaffe tillsammans).
   Plats: Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13

   Böneområden:
   Måndagar - Familjen och Kyrkan.
   Onsdagar - Media & Kultur.
   Fredagar - Affärsvärlden & Företag, Arbete, Utbildning & Överhet & Regering.

  • Allkristen lunchbön för Sverige i Stockholm

   Varje torsdag kl. 12.00 – 13.15
   Mahognysalen 2tr, Citykyrkan

  • Bön för Sverige i Göteborg

   Varannan tisdag kl. 19.00 (jämna veckor)
   Brandströmska skolans aula, Ambrosiusgatan 1, Göteborg

   Vi ber för staden, landet, regeringen och Israel.

  • Nationaldag i bönens tecken - varldenidag.se

   Läs artikel här (extern länk)
  • Sverige Live, tema Bön

   Gäster: Patrik Sandberg och Christian Samuelsson.

   Se video här
  • Se Böneskolans avsnitt här:

  • Böneguide Sverigebönens 7 samhällspelare

   Här är en presentation som kan användas vid bönesamlingar då man ber för Sverigebönens 7 samhällspelare.

   Denna kan användas på nationaldagsbönen.

   Ladda ner powerpoint här

   Ladda ner PDF
  • Besök oss på Facebook

   Missa inte att Sverigebönen finns på Facebook. Var med och ”gilla” så får du del av informationen som läggs ut.

   Besök oss på facebook (extern länk)

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2018 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523