Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Nya steg i Sverigebönen.

I ungefär 15 år har Patrik Sandberg på ett fantastiskt sätt varit inspiratör och ledare för bönenätverket Sverigebönen. Han har lagt ner själ och hjärta i uppgiften. Nu har Herren, på ett mycket tydligt sätt, lett honom att lämna de rollerna och gå vidare i andra uppdrag i Herrens tjänst.

Denna process började i våras internt och nu fram till 1/11 där Patrik avslutar sin roll. Naturligtvis kommer vi även i framtiden att stå axel mot axel och samarbeta på olika sätt i arbetet med att inspirera och utrusta de troende till ett liv i bön.

Med helgen i Uppsala i färskt minne, där olika böneinitiativ kom samman i ödmjukhet inför varandra och Gud, tror vi på förändringar på många plan i vårt land och inom bönerörelsen. Sverigebönen står såklart i en helt ny situation nu i och med detta steg och vi ser att Herren leder oss in i en större förändringsprocess av hur nätverket ska ledas och fungera i framtiden. Det kommer vi arbeta mycket målinriktat med den närmsta tiden och återkommer med mer information om vad det konkret betyder längre fram.

Med stor tacksamhet i våra hjärtan till både Gud och Patrik för den långa och fina tid som ligger bakom sträcker vi oss mot nya välsignade tider både för Patrik med familj och för Sverigebönen.

För Sverigebönens ledningsgrupp
David Ekerbring
Ordförande

Nyheter från Sverigebönen

”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
2 Krön. 7:14


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2023 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523