Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Det som är dött kan få liv igen!

Jesus livets furste brukade avbryta andras begravningar och till och med sin egen! Profeten Hosea beskriver om Jakob (som betyder bedragare) I moderlivet grep han sin bror i hälen, när han blivit man kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss, Herren, härskarornas Gud, Herren är hans namn. Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. (Hosea 12:3-6)

Vi är i en tid av att brottas och möta Gud som individer. Jakob sprang på i egen kraft och lögner. Men så får han mötet med Gud och går på ett nytt sätt efteråt.

Gud söker ledare och bedjare. Jesus korrigerar lärjungarna för de ser inte klart: Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. (Joh 4:35). NI SÄGER något och JAG SÄGER något annat! När vi kommer till bönemötet och mötet med Herren så förändras vi själva och börjar säga det Herren säger, be ut det som ligger på hans hjärta.

Frälsning kommer via bönemöten:

Paulus levde med bönemötet, han beskriver: På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats . Herren öppnade Lydias hjärta och hon tog till sig det som Paulus predikade och hon och hennes familj döpte sig.

På böneplatsen kommer befrielse för staden:

V16 En gång, när vi var på väg till böneplatsen, möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon skrek: De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!" Men Paulus sa: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne!" Och i samma ögonblick for anden ut.

Bön och lovsångsaltare öppnar alla dörrar:

V25 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna, och allas bojor lossnade och föll av. (Apg 16:13-25)

Låt oss be loss en profetisk bönerörelse:

Gud har insatt den femfaldiga tjänsten: Lärare, Herdar, Evangelister, Profeter och Apostlar, för att utrusta de heliga.

1.Gud vill resa upp ett profetiskt folk, en profetisk bönerörelse, en profetisk församling. Gud sände Moses som profet och en bild av en frälsare (2 mos 3:10) Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten." Men Mose sade till Gud: "Vem är jag? Gud sa: "Jag är med dig.

2.Gud öppnar upp den profetiska lovsången och ljudet som ger tröst i landet och Herrens hand sträcks ut när vår mänskliga kraft är slut. (2 krön 20:3-20).

3.Gud reser upp profeter för att varna en nation (Jona 3:4) "Stig upp och bege dig till Nineve, och predika för den det budskap jag ger dig." Då steg Jona upp och gick enligt Herrens ord. 4.Gud reser upp profeter som är ett beskydd för landet (2 kon 6:8-12).

5.Gud reser upp en profetisk bönerörelse som förbereder vägen för Herren, visar på var problemen och lösningar finns för landet och i kyrkan. (Jes 40:3-5) En röst ropar i öknen: "Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. 

6.Gud reser upp Profeter som väntar på Gud, för att höra vad han vill säga (Hab 2:1-3) ”Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan. Herrens svar, Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.”

Patrik Sandberg Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Vi ber för de cirka 70 friskolorna på högstadie- och gymnasienivå, som nu är verksamma – att de ska uppehålla en hög standard på moralens och kunskapens område.
 • Vi ber om ett andligt beskydd för rektorer, lärare, övrig skolpersonal och alla elever i friskolorna, och att de ska få arbeta under gynnsamma förhållanden.
 • Vi ber om sunt förnuft hos riksdagsledamöter i denna viktiga samhällsfråga – att de riktar blicken högre än till en missriktad tanke om vad verklig frihet innebär.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2017 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523