Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Gemensam 40 dags fasta och bön för Sverige och Stockholm 20 feb-31 mars 2018 Guds folk och bedjare i Storstockholm och Sverige!

"Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst! Kalla på de gamla och samla barnen, också dem som ännu får bröstet." Joel 2:15-16

 Vi vill tillsammans se: ”Ett Förvandlat Sverige & Storstockholm” Genom fasta och bön i enhet. Områden som vi kommer att be utifrån är: Omvändelse, Försoning och de sju samhällspelarna samt valet. Malaki 4:6. Olika Generationer tillsammans. Vi uppmuntrar att involvera barnen, tonåringar, familjer och äldre. (fastans kraft i Jesaja 58)

Allkristet bönealtare: en plats av bön där du är välkommen.
Vi kommer under denna period ha "ett bönealtare" över generationsgränserna och församlingsgränser i enad bön. Vi tror att detta kommer vara oerhört starkt och ge kraft till bön som förändrar Stockholm och Sverige. Bönealtaret under 40 dagar är på olika platser.

Bön kommer pågå på dessa platser i Stockholm: (för Göteborg & Uppsala se vår hemsida)

1.Allkristen morgonbön från olika kyrkor (vi ber redan varmt välkommen)

Varje måndag, onsdag och fredag kl. 07.00 - 08.00 

Plats: Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13

Böneområden: Måndagar - Familjen och Kyrkan. Onsdagar - Media & Kultur. 
Fredagar - Affärsvärlden & Företag, Arbete, Utbildning & Överhet & Regering.

2.Allkristen lunchbön för Sverige i Stockholm

Varje torsdag kl. 12.00 – 13.15 Mahognysalen 2tr, Citykyrkan (minst 40-50 tal bedjare)

3.Gemensamma kvälls Storbönemöten under fasteperioden och våren! Låt oss samlas över alla gränser och söka Gud tillsammans!

Första Storsamlingen är: 21/2 Bön & lovsång! Allkristen bön för Sverige, kristna värderingar och valet! Peter Persson leder lovsång, Patrik Sandberg med team leder kvällen. Olika böneledare och pastorer leder bönen; Jan Blom, Sven Almkvist, Marco Strömberg mfl. Boka in: 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 21/8, 4/9 kl 18.30-21.30, Plats: Olof Palmes gata 25, Sthlm.  Fika 18-18.30. Inbjudare; Sverigebönen & Världen idag, lokala kyrkor & organisationer.

 1. Be där du är: Bönekedja Under dessa 40 dagar vill vi att olika församlingar, bönegrupper, ungdomsgrupper och individer tar 1 timme till 1 dygn eller fler och ansvarar för att fylla dessa timmar med bedjare så vi kan ha en kedja under dessa 40 dagar. Du bokar din bönetimme på www.sverigebonen24-7.com Finns på svenska och engelska. Ber där du är.

Varmt välkommen! Kom och slut upp dessa viktiga dagar över alla generationer!


Djupare in i Guds närvaro: På resa i bönens värld

Olof Edsingers viktiga bok erbjuds under februari till specialpriset 139 kr till alla personer i Sverigebönens kontaktnät (ord pris 199 kr).

Tryck på denna länk och ange rabattkoden sverige18

Hur kan vi som kristna navigera inte bara i den synliga, utan också i den osynliga världen? Vilka erfarenheter öppnar vi oss för när vi låter Anden leda våra steg – när vi bildligt talat tar på oss våra syrgastuber, för att med Herren som livlina kasta oss ner i havsdjupet?

Med utgångspunkt i Gamla testamentets tabernakel tar Olof Edsinger oss med på en resa i bönens värld. När vi lämnar förgården för att i stället komma in i det heliga, inträder en förändring i Herrens sätt att handla med oss. Lydnad och beroende blir nyckelord, och vi lär känna sidor av vår Frälsare som vi tidigare inte hade kunskap om.

Djupare in i Guds närvaro är en utmanande bok, som pekar på centrala aspekter av det vi brukar tala om som väckelse eller förnyelse. Den kartlägger områden som bön, andlig krigföring och profetiska handlingar, men sätter också in dessa fenomen i sitt större sammanhang – både utifrån Guds ord och utifrån författarens egna erfarenheter.

”Boken Djupare in i Guds närvaro öppnar upp ditt hjärta och lockar dig in i Guds närvaro. Likt att dyka ned i vattnet utmanar författaren oss att gå djupare in i bönen, bibelordet och mötet med den helige Guden. Jag rekommenderar varje ledare, och troende, att läsa denna bok!”

Patrik Sandberg
Samordnare Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Be för att någon/några som ”blåser i basunen” i din stad/på din ort och kallar till gemensam bön.
 • Be för att vi som Guds folk skall se hur det står till i våra städer och drabbas av nöd
 • Be för att nöden skall leda till handling, en längtan att bygga på det gemensamma före vårt eget
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2018 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523