Nationaldagsbön 2019!

Se lista med registrerade möten Registrera bönemöte
110 registrerade bönemöten i 89 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Markerna måste få regn

På samma sätt som folket lider av en andlig torka så ”ropar” marken efter livgivande regn.

Vi ber utifrån Psaltaren 68:10 ”Ett nåderikt regn låter du falla, Gud, när din egendom är uttorkad, gav du den nytt liv”.


Kära bönevänner!

Ett andligt uppvaknande enar svensk kristenhet till nationaldagsbön för skörden!

Nu är det nära Sveriges nationaldag den 6 juni. Det allkristna Nätverket Sverigebönen har i över 10 år sett nationaldagsbönen växa i stad efter stad där man kommer samman för att söka stadens och landets bästa på en nationell bönedag. Förra året den 6:e juni så var det nationaldagsbön på minst 248 platser i landet. Det var nämligen så många så hade registrerat sig på Sverigebönens hemsida att det var bön i deras kommun på nationaldagen. Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna kyrkor och organisationer i Sverige. Sverigebönens vision är:

 • En ekumenisk bönesamling på nationaldagen den 6 juni på varje ort i Sverige.
 • En ekumenisk bönerörelse som året runt samlas till förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En ekumenisk bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelse som ber för de pelare som bär upp vårt samhälle.

När uppdrag granskning nyligen tog upp om psykisk ohälsa och vem kan rädda Sanne som i ett tidigare program tog upp hennes svåra situation. Nu visade man ett nytt program om hur Jesus kommit in och på bästa sändningstid visar man nu bön och hur Jesus kan upprätta även ångest. Bönesvar. Vi ser fler bönesvar att kampanjer förbereds på tre olika platser i sommar med ett tält på 4000 platser. För att 2020 tre nya städer och 2021 ytterligare tre städer. Vi ser en hunger efter att få frid med Gud. Vi går in i bön och arbete i alla samhällspelare. Sju dagars kristendom.

R.A. Torrey berättar i sin bok Effektiv bön om när han kom till Melbourne i början på 1900-talet: ”Vi fick också veta, att en kvinna i Melbourne hade läst en bok om bönen i vilken förekom ett uttryck ”bedja sig igenom”, som hade gjort stort intryck på henne. Hon hade ordnat med bönemöten över hela staden, innan vi kom. Faktum är att när vi anlände hölls sammanlagt ett tusen sjuhundra bönemöten i veckan i olika hem i staden Melbourne. Vi stannade där i fyra veckor. De första två veckorna hölls möten av ett flertal predikanter och evangelister i mellan fyrtio och femtio lokaler runt om i staden. Därutöver hade vi gemensamma möten i stadshuset dagligen klockan ett, två och tre. De sista två veckorna hölls alla möten i Exposition Hall, den stora utställningshallen. Skarorna som strömmade till var så stora, att polisen stod maktlös. Människorna trängde sig in i större antal än lokalen var avsedd att rymma. Trots detta var det massor av folk som inte kom in. Under de fyra veckor dessa möten pågick var det 8.643 personer, som avgjorde sig för Gud och tog emot Jesus som sin Frälsare.”

Väckelse är inget luddigt, långt borta eller något som vi bara hoppas på. Väckelse kommer som ett resultat av att Guds folk enträget och uthålligt ber honom om att det ska ske. Det visar väckelsens historia från alla tidsepoker.

Vi tror att bön är nyckeln till väckelse och upprättelse i vårt land och att vi som troende behöver stå samman och träda fram inför Gud och be om nåd för vårt land! Bönefyrar i varje hem där vi ber för ofrälsta grannar. Vill du hjälpa ditt land och kommun och stad att arrangera en nationaldagsbön 2019? Vi behöver din hjälp att nå de 113 kommuner som inte arrangerade en bön förra året 2018. Här ser du alla registrerade bönesamlingar du kan vara med på eller arrangera i en kommun och stad med andra troende. Jag kan se hur böneskålar (Upp 5:5-8) töms ut till en folkväckelse under 2019. Gråt inte Sverige! Se Lejonet av Juda stam har segrat. Han kan öppna om vi ber och når ut!

Patrik Sandberg Ordförande SverigebönenVeckans böneämnen

 • Bed att människors böneliv upplivas och stärks genom att man öppnar sig mer för den helige Ande. 
 • Bed om att präster, pastorer och övriga ledare ska gå före och visa väg till ett starkare böneliv.
 • Bed att ”ropet som hörs i Rama” (Matt. 2:18) ska ljuda starkt över Sverige i denna tid.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2019 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523