Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!


Den helige Ande och bönen

Det nya och alldeles speciella efter Jesu död och uppståndelse är att människan kan och får leva intimt förenad med Fadern Sonen och den helige Ande. I bönen visar sig detta väldigt tydligt. Drivet till bön kommer från Anden, samme Ande som Jesus under sin vandring på jorden var helt beroende av.

Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar ABBA! FADER! Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.” Rom 8:14-16.

Där du finns och rör dig, pågår bönen. Jesus, Sonens Ande, bor i ditt hjärta och skapar en alldeles fräsch äkta gudsmänniska av dig. Tror vi det har vi det, tror vi det inte så har vi det inte. Det är tid att till 100% bejaka det glada budskapet. ”Kristus i er härlighetens hopp” Kol 1:27. Vi har inte tid att leka bort den dyrbara kallelsen.

Jesus undervisar om den yttersta tidens bön, födelsetiden Joh 16: 20 f. …ni kommer att jämra er, men sorgen skall vändas i glädje…,ni kommer inte att fråga mig om något. Amen jag säger er: VAD NI ÄN BER OM I MITT NAMN SKALL HAN GE ER. HITTILLS HAR NI INTE BETT OM NÅGOT I MITT NAMN. BED OCH NI SKALL FÅ…. 

Vi som Jesu lärjungar, får inte missa att Anden gör oss bönedrivna och bönemedvetna. Herren håller inte tillbaka. Han VILL att vi går igång med stor frimodighet och ber ut Guds vilja. Gud vill alla människors frälsning och samhället gott. Där kristi församling verkar vill Gud verka. Tala om förtroende när han säger att vi inte behöver fråga Honom utan vi kan själva förstå och utbe, framskapa i bön, vad som är Guds vilja. Tvivlar vi på bönens kraft så behöver vi lära oss att läsa innantill. Att lita på vad Gud säger i sitt Ord, också när det gäller bönen, är att ge Gud äran.

Kyrkans BÖNEKALLELSE

Vi lever i ändens tid och kyrkan kommer alltmer i funktion eller förlamas. Helt enligt Ordet. Anden utgjuts som aldrig förr men aldrig har så många också öppet förnekat. Kampen pågår för fullt.

Kyrkan på orten och i alla städer har ett uppdrag i bönen: sök stadens bästa även om den är intagen av mycket mörker. Vi drar oss inte undan.

För att det skall kunna bli sak av MÅSTE det andliga ledarskapet komma samman och medvetet be om det som ligger på Guds hjärta. Frestelsen ligger ofta i detaljer. Vi känner varandra och det blir inte så spännande med det vanliga. Olika traditioner hos varandras gudstjänststil skapar lätt olust. Men ingen av oss, allra minst ledarna, kan smyga undan Jesu vilja enligt ”Joh 17-bönen”. Egentligen behöver vi omvändelse från synden!!!

Den stora samlingen - gudstjänsten - är en alldeles underbar plats att uppmuntra till bön. Låt rent av själva huvudgudstjänsten, då och då, bli ett stort bönemöte för alla åldrar.

Varje kyrka har en kallelse till bön. Syns det i planering och program? Talar ledarna om det? Är vuxen- och ungdomsledarna med på bönen? Är styrelsefolk och äldste med på bönemötet? Är folket med? Är prästen, pastorn, kårledaren där?

Smågrupperna behöver stöttning så att det inte bara blir fika och prat. Det sociala är viktigt ja, MEN bönen får inte stryka på foten. Bönen behöver få ta plats. Kanske måste blyghet och fruktan brytas.

Det som smärtar är att det oftast är de äldre som bönearbetar. Heja sliverarmén. MEN ungdomen måste in i bönen, i församlingsbönen, i den stora och lilla samlingen.

Ungdomsarbetet är det präglat av bön? Var finns ungdomsledarna i bönedriven?

Lovsångstrenden kan tränga ut bönen så att vi inte längre härdar ut med vanlig enkel bön. Det finns en stor risk att musiken tar över så att Anden inte får ett ORD med i laget. Visst lovsång är en typ av bön med det är också viktigt att vi på nytt praktiserar gammeldags hörbar talbön.

Kristen, betyder egentligen en som är smord. En som på samma sätt som Jesus lever i totalt beroende av Fadern och i lydnad vill göra Guds vilja! 

Denna höst kommer att bli en tid av rening och omvändelse för Guds församling i Sverige. Skakningar och störtfloder kommer. Frågan är om ”huset” är byggt på lösan sand eller på Klippan?

LÅT HÖSTEN 2019 BLI EN BÖNENS HÖST!

Bön:

Förlåt min böneslapphet.

Jag överlåter mig på nytt till personlig bön!

Fader: Hjälp mig att prioritera bön i min församling och i den lilla gruppen

Ge mig kraft och intresse att stötta det allkristna bönemötet på min hemort.

I Jesu Namn. AMEN.

//Hans Lundaahl

Veckans böneämnen

 • Bed att människors böneliv upplivas och stärks genom att man öppnar sig mer för den helige Ande. 
 • Bed om att präster, pastorer och övriga ledare ska gå före och visa väg till ett starkare böneliv.
 • Bed att ”ropet som hörs i Rama” (Matt. 2:18) ska ljuda starkt över Sverige i denna tid.
 • Nyheter från Sverigebönen
  • "Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där tända ny ved”.
   - 3 Mos 6:12

   Bönekedja över Sverige! Boka din bönetimme: sverigebonen24-7.com

  • Ny böneskola "Att be ut Guds ord" med Patrik Sandberg. 
    
   Direktsändning varje torsdag kl 20.15 - 20-30
    
   20 avsnitt på 15 minuter där varje program innehåller tre delar:
   Del 1: Uppenbarelse om Gud - vem han är. Lära känna!
   Del 2: Skriftställen där vi läser och ber ut Guds ord.
   Del 3: Utmaningen över 7 dagar att göra något som vi hört. (praktik)

   Se sändning här (extern länk)
  • Bönekonferens norra Värmland

   Lördag 12 oktober kl. 10.00 - 16.00

   Pingstkyrkan Torsby

   Vi börjar kl 09.30 med kaffe/fika, Lunch ordnas på egen hand.

   Lovsångsteam från Hope Dalarna med Daniel Tornell i spetsen.

  • Sverigebön i Östergötland

   12 oktober Bönefrukost kl 8.00
   Bultsbol missionshus l, Ödeshög

   2 november kl 16.00 (start med fika)
   Andreaskyrkan Mjölby

  • Allkristen bönedag för Gotland

   26 oktober, Pingstkyrkan Visby

   11.30 - 12.30 Ledarlunch för pastorer, präster, böneledare och lovsångsledare (anmälan till eva.barck@telia.com senast 20/10).

   13.00 Undervisning och bön. Tema: ”Att be Guds Ord över Gotland öppnar stängda dörrar” med Patrik Sandberg

   14.45 Paus med frukt och dryck

   15.15 Undervisning och bön

   18.30 - 21.00 Storbönemöte med nattvard och lovsång

  • Bön för Örebro & Sverige

   11/10, 8/11, 13/12 kl. 18.00 

   Vasakyrkan

  • BÖNEFRUKOST för företagare, entreprenörer och dig som är ledare på din arbetsplats. 
   Fem onsdagar med start 25/9 kl 07.00 - 08.45
   Tema: Blomstrande Kristna företagare, entreprenörer och ledare i Stockholm
   Värd: Patrik Sandberg (Sverigebönen) och Theresia Olsson Neve (ICCC)
    
   Programpunkter: 
   Frukost och gemenskap 
   Ett visdomsord från bibeln 
   Bön för alla företag och arbetsplatser som är på plats i bönemötet
   Vi ber även för kristna företagare och deras roll i varje kyrka och god samverkan mellan Pastor och företagare/entreprenör
   Vi ber om utbredande av Guds rike i Stockholm på varje arbetsplats.
    
   Datum inbokade: 25/9, 16/10, 6/11, 27/11, 11/11.
    
   Anmälan till info@sverigebonen.se Anmäl dig gärna till flera datum för bästa planering. Det går bra att beskriva vem du är, företag och roll. Bjud med någon.
   Inbjudare: Sverigebönen, ICCC, Världen idag företagsnätverk.
   Frukost betalas med Swish 50kr till 0734478080. 
   Varmt välkommen!
  • Ekumeniska Alingsås-bönen - Allkristen bön

   Plats: EFS-kyrkan, V.Kyrkogatan 4, Alingsås.

   Bön kl 19.00 - 20.00, Datum: 17/10, 14/11, 12/12

   Bön kl 18.00 - 19.00, Datum: 6/10, 3/11, 1/12

   Bön tillsammans med samtliga kyrkor i Alingsås och Sverigebönen.

  • Böneberget Lidnäs, Värnamo

   Varje lördag kl. 08.00 - 10.00

   Ekumenisk bön för vårt land och folk, församlingar och kyrkor. www.lidnäs.se

  • Bön & lovsångskvällar i Stockholm

   Kl. 19.00 - 22.00, 12/10 9/11, 7/12
   Skogakyrkan, Gamla landsvägen 6. Kungsängen.

   Norra Sthlms Bön & lovsångsaltare. En plats där Guds folk kommer samman i tillbedjan och bön för landet och varandra.

  • Allkristen morgonbön från olika kyrkor i Stockholm

   Sverigebönen bjuder in till Allkristen bön i Stockholm varje Mån, Ons, Fre kl 07.00-08.00
   Folkkungakyrkan (T bana medborgarplatsen) Ingång till vänster om kyrkan 1 tr ner.

   Böneområden: Familjen, Kyrkan, Media, Kultur, Affärsvärlden, Utbildning, Överhet.

  • Allkristen lunchbön för Sverige
   Varje torsdag kl. 12.00 - 13.15
   Mahognysalen 2tr, Citykyrkan, Stockholm

  • Bön för Sverige i Göteborg

   Varannan tisdag kl. 19.00 (ojämna veckor) 
   Brandströmska skolans aula, Ambrosiusgatan 1, Göteborg

  • Bön för Östergötland/Sverige i Ödeshög

   Varje måndag kl. 08.30 
   Baptistkyrkan, Ödeshög

  • Allkristen bön för Uppsala och Sverige

   Varje tisdag kl. 10.00 - 11.30 
   Echurch, Kvarntorget 1, Uppsala

  • Allkristen bön för Örkelkjunga och Sverige

   Varje lördag kl. 10.00 - 10.30

  • Sverige Live, tema Bön

   Gäster: Patrik Sandberg och Christian Samuelsson.

   Se video här
  • Se Böneskolans avsnitt här:

  • Böneguide Sverigebönens 7 samhällspelare

   Här är en presentation som kan användas vid bönesamlingar då man ber för Sverigebönens 7 samhällspelare.

   Denna kan användas på nationaldagsbönen.

   Ladda ner powerpoint här

   Ladda ner PDF
  • Besök oss på Facebook

   Missa inte att Sverigebönen finns på Facebook. Var med och ”gilla” så får du del av informationen som läggs ut.

   Besök oss på facebook (extern länk)

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2019 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523