Nationaldagsbön 2022!

151 registrerade bönemöten i 122 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

TILLSAMMANS för landet och 100 största städerna!

Tack för din insats på nationaldagen. Det var bön och lovsång inför tronen på minst 151 platser. Årets tema: Sverige tillbaka till korset! Man bad på berg, torg, och bönevandringar plats efter plats. Många kyrkor var enade i bön denna dag. Tack Gud för vad du gör och de bönesvar som är på väg! 

Ett bönesvar vi fått är att det kommer bli en upprättelse och försoningskonferens ”Tillsammans för Sverige” 21-22 oktober i Lifearena, Uppsala där alla olika bönerörelser kommer samman för omvändelsebön, bygga vänskap och för att söka Gud. Alla bedjare är välkomna. Boka in detta med din kyrka och bönegrupp.

100 städer 2022 (12 Maj - 20 Aug)

Varje dag kl. 12.00-12.15 är det bön live på Sverigebönens facebooksida med olika böneledare.

Stort tack för ert engagemang i satsningen på 100 städer förra året där många missions och bönerörelser, 400 kyrkor och 4 samfund var med. Startkablar kom i rörelse. I många städer var alla kyrkor med och sökte stadens bästa. Rapporter har kommit om frälsning, helande och befrielse. Nu samarbetar man mer som kyrkor i bön och att nå ut och betjäna sin stad med evangeliet. I 26 av städerna byggdes det hemsidor för att nå ut med evangeliet. Tex: www.uppsala.life. Vi hoppas fler städer vill ha en egen sida som man kan bjuda in sin vänner till, detta kan vi hjälpa till med.

Vi kan beröra 75% av Sveriges folk. De 100 största städerna behöver Jesus och en samarbetande kyrka. ”OCH SÖK DEN STADS BÄSTA OCH BE FÖR DEN TILL HERREN. NÄR DET GÅR VÄL FÖR DEN, GÅR DET OCKSÅ VÄL FÖR ER. Jer 29.

Visionen: BE OCH NÅ UT TILL DE 100 STÖRSTA STÄDERNA I SVERIGE. BÖN OCH MISSION HAND I HAND. ”Tilltalet som Patrik Sandberg fick i januari 2021 var: Startkablar som drar igång en process i de troende och kyrkan i stad efter stad och ger hopp och liv genom bön och evangeliet när många mår dåligt i vårt land. Söka stadens bästa.”

Den lokala kyrkan ber och når ut tillsammans under en dag. Övriga Sverige ber och stödjer denna stad. En process startar. Datumen för er stad hittar du på https://www.100stader.nu

INBJUDARE TILL 100 städer detta år är: Sverigebönen och bred allkristen referensgrupp som huvudpartner, OAS, EFK, TROSRÖRELSEN, FRÄLSNINGSARMEN, SEA (Svenska evangeliska alliansen) YWAM, AGAPE SHINE, HIMLEN TV7, TO ALL MISSIONS, TRYGGA FAMILJER, 24/7 Sverige, STREETMISSION, HOPE FOR THIS NATION, GÅ FÖR JESUS, REACH, MISSION INTERNATIONAL, CITYCHANGERS. 

”Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket.” Lukasevangeliet 12:32 

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.” Jes. 60:1-2

Höga Visan 2:10-12, 14

Ta steg för din stad och be och nå ut!

Vi har en hemsida med olika resurser för er stad och kyrka. https://www.100stader.nu

Gå in och anmäl ert intresse som kyrka och stad och ledare så får ni del av allt stöd och information. 

Berätta vad ni vill göra så kan vi bjuda in till att fler kommer med. 

Maila oss på: info@sverigebonen.se

Lev i bön och ordet denna sommar, dela ditt vittnesbörd! Det bästa ligger framför!

Böneledarträning för dig som böneledare i 3 pass a 55 min. Se den digitalt på vår hemsida under fliken undervisning.

Nyheter från Sverigebönen

”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
2 Krön. 7:14


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2022 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523