Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Denna Sommar är en bönesommar - Elden på altaret får aldrig slockna!

Familjer som ber tillsammans stannar tillsammans. Kyrkor som ber stannar enade och fokuserade på sitt uppdrag. Städer som ber ser Guds rike komma i sin stad. Ett land som ber går in i sin kallelse att välsigna andra!

Lär känna Gud denna sommar! Ett av Guds namn är El Elyon, ”Gud den Högste”. “Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste [El Elyon]”(1 Mos 14:18). Du är som troende en präst och konung enligt skriften. Du är hans barn i en kunglig generation. Du har fått kraft, visdom och kärlek att ge vidare. Tänk att få komma inför Gud ”den högste”, El Elyon, varje dag och söka honom i bön. I din prästroll finns en huvuduppgift: ”Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret...” (3 Mos 6). Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Kan du se dig själv på morgonen söka honom och få elden att börja brinna i ditt liv – och att kallelsen kommer tillbaka.

Vi lever i tider i vårt land som liknar Domarboken 5. ”Varför satt du kvar bland dina fållor och lyssnade till flöjtspel vid hjordarna? Bland Rubens ätter fördes stora överläggningar. Gilead stannade på andra sidan Jordan. Och Dan, varför dröjde han ännu vid skeppen? Aser satt kvar vid havets strand, vid sina vikar stannade han.”
Här finns det många ursäkter, man hade fastnat i det ena och det andra. Man hade överläggningar men saknade liv. ”Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder”. Det finns strider du ska utkämpa i det andliga denna sommar. I Samgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde. Vandrarna måste färdas omvägar. Ingen ledare fanns, ingen fanns i Israel förrän jag, Debora, trädde fram, trädde fram som en moder i Israel.”

Man valde åt sig nya gudar - då nådde striden fram till portarna. Men varken sköld eller spjut fanns att se hos de fyrtiotusen i Israel. Då drog Herrens folk ner till portarna. Vakna, vakna, Debora! Vakna, vakna, sjung din sång! Stå upp Barak!

Här ser vi att Debora säger: JAG trädde fram som en moder! Vi behöver många av den kalibern nu. Baraks-personer som står upp där man tidigare hade suttit ner. Jag tror att vi behöver be böner om att nya och gamla ledare kliver fram. Gäller också dig och mig. Av rädsla fick man gå omvägar runt många områden, precis som i Sverige idag. Kampen stod i städernas portar.

Tre personer visar oss vägen: David, Gideon & Daniel - alla byggde de bönealtare.

1. ”Så köpte David tröskplatsen och boskapen för femtio siklar silver. 2Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärjdes från Israel.”

2. Många skrivelser görs för att hota kristna värderingar i vår tid. ”Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på SINA KNÄN tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra.”

3. När Gideon fick möta ”Herren är frid” (Shalom), då byggde han ett bönealtare.

”Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid.”

Elden brann av olivolja som lyste upp hela huset. Det brinner en eld denna sommar från Herren (Jes 11:2) låt den aldrig slockna. Uppmuntrar dig att från nu och till sista augusti att boka upp dig på 24/7 bön på lightthefire.se (tänd Andens eld) boka dig på bönetimmar för Sverige. Finns en styrka när man bokat upp sig och lovat att be en viss tid. Bönepromenader väntar dig i härlig miljö där utvidgat område kommer.

Patrik Sandberg

Veckans böneämnen 10 - 17 juli

 • Vi ber om frimodiga, radikala förkunnare som träder fram med ett nådens evangelium.
 • Vi ber om förnyad reformation som tar församlingarna tillbaka till en ursprunglig, biblisk kristendom.
 • Vi ber att kristna i alla kyrkor uppfylls med den helige Ande och blir frimodiga vittnen om Jesus.

 • Light the Fire
  Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2017 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523