BÖNEUPPROP

Kära bönevänner
Sverigebönen vill uppmuntra till bön varje dag kl. 19.00 för att avsluta Coronaviruset och all rädsla som lamslår. Vi ber även om kreativitet att bygga vårt samhälle och lösa de problem som uppstår i samband med Coronaviruset.


Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Andligt och praktiskt föräldrarskap räddar en nation!

För några somrar sedan besökte vi London och Churchills War Room och underjordiska högkvarter under et ståtligt hus från andra världskriget där man styrde hela Storbritanniens krigsinsats. Viktiga rum som inte var synliga i det offentliga i denna bunker. Men hela kriget avgjordes mot Tyskland i det fördolda. Man såg över var fienden fanns och nålade fast deras position på kartor i sin sambandscentral. Möten och samtal och agerande och även böner.

Det fanns ett föräldrarskap och ansvar som Churchills ledarskap ledde till att rädda landet och folket. Det bråkades friskt bland olika partier i london men denna ledare hade satt sitt fokus att rädda landet, vända trenden. Hur kan du och jag ställa in siktet på att vara andliga föräldrar i bön och att agera be och arbeta. Samarbeta med kristi kropp. Tänker på tre områden: Be för familjen, för kyrkan och de troende och överheten vårt politiska läge. Från de prisbelönta skaparna av filmerna Fireproof- och Courageous som visade på modigt föräldrarskap och speciellt fäders viktiga roll, i filmen ”War Room” ”krigsrummet” (www.lifeway.com) ett övertygande drama med humor och hjärta som utforskar den makt som bön kan ha på äktenskap, föräldraskap, karriärer, vänskap, och varje annan del av våra liv. Bön öppnar upp himlen som en flod över oss när vi positionerar oss i bön. Filmen visar på att för att vinna striden måste man ha rätt strategi och rätta resurser. Ibland har vi bara önskningar när vi ber. Många kristna ber inte längre, för man tror inte det fungerar. Men det fungerar inte för vi inte ber och aktiverar vår tro att söka Gud. Gud vill att vi ska kämpa och även strida i bön. Kämpa i det andliga innan vi ser det i det fysiska. Be i Anden (Ef 6:10-18) - Hustrun i filmen säger; vi är bra på att strida mot varandra som par. Äktenskapet är nära att brista. En äldre och visare kvinna kommer in i den yngre kvinnans liv och visar henne hur kraftfullt vapnet i bön är och hur det kan hjälpa henne att få ihop sin familj.

Den äldre kvinnan tittar henne i ögonen och säger: Du behöver kämpa din strid JUST NU i bön. Du behöver sparka ut den riktige fienden satan ur ditt hem och liv genom Guds ord och bön. Det är NU TID för dig säger hon att KÄMPA I BÖN, för dina barn, man och ditt liv. Den äldre kvinnan visar sedan sitt eget ”War Room” som är en liten bönekammare där hon vinner sina bönesegrar. Lappar är uppsatta i detta ”War Room” och bilder på människor hon ber för. Rätt bön i Matt 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

JEHOVA TSEBOATH – betyder Härskarornas/Arméernas Gud” och indikerar att Gud har makt. David svarade Goliat: ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” (1 Samuelsboken 17:45). Man söker ofta Gud innan man går ut i krig.

Vi är i ett andligt krig just nu i Sverige. Låt oss be för de fäder och mödrar som ska komma loss och betjäna i denna tid. Esters tid. Tänk att hon och Mordekai fick se vändning i nationen och på lagarna. Det är möjligt.

Gudsordet talar till oss om Krigslagar i 5 Mos 20:1-4, 8.  När du drar ut i krig mot dina fiender och får se hästar och vagnar och ett folk större än du, skall du inte bli rädd för dem, ty Herren, din Gud, som förde dig upp ur Egyptens land, är med dig. När ni står beredda att gå till strid, skall prästen träda fram och tala till folket. Han skall säga till dem: "Hör, Israel! Ni står i dag beredda att gå till strid mot era fiender.

Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta, ty Herren, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger." v8 Vidare skall tillsyningsmännen säga till folket: "Om någon är rädd och har ett modlöst hjärta, må han vända tillbaka hem så att inte också hans bröders hjärtan blir lika modlösa som hans eget."

Upprätta igen ditt eget, din kyrkas ”War Room” i bön där segrar ska vinnas. Gå på din kyrkas bönemöten digitalt. Sök upp bönemöten som finns online. Starta egna möten. Boka in i din kalender BÖN. Du som ledare ta in bön i din kyrka och olika samlingar. På vår sverigebönens hemsida finner du vår TV sända böneskola i 40 avsnitt med utmaningar att ta till dig och flera Guds namn att lära känna. Be ordet. Den segrande kyrkan säger ”Först av allt” och reser sig i landet och vägen fram är modiga hjärtan som ber.

Denna söndag har vi ett bönemöte på zoom Sverige och Stockholm på knä kl 18-19.00. Var med, bjud in fler.

Patrik Sandberg Inspiratör Sverigebönen

Be att:

Man och hustru tar upp sitt ”War Room” i bön för sina barn och familj (Matt 6:6)

Bönerum på arbetsplatser startas och att kristna företagare ber tillsammans

Böneskolans 40 program från Sverigebönen får spridas i Sverige för att träna bedjare i alla generationer

Veckans böneämnen

 • Be Gud resa upp fler träningscenter där män får möta “pappor” I bön.
 • Be Gud resa upp män som lägger ner sitt liv I bön och blir “manliga” och mogna I den andliga verkligheten.
 • Be Gud göra att män och pappor våga vara sårbara och att Gud ska resa upp män och pappor som får utbyta erfarenheter mellan varandra.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2021 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523