Nationaldagsbön 2024!

168 registrerade bönemöten i 137 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala och lokala samordnare samt samordnare för de 7 samhällspelarna.

Sverigebönens vision är:

  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse med Guds ord som grund och en öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bedjare!

På minst 168 platser från norr till söder och öster till väster har lovsången och förbönen för vårt land på nationaldagen 2024 stigit upp till Guds tron. Hans ögon har varit vända till Sverige och hans öron har lyssnat till vad som betts på varje plats (2 Krön. 7:15). Guldskålarna vid tronen har fyllts med rökelsen som är de heligas böner (Upp. 5:8).

Vi tackar Herren som ännu en gång sammankallat sitt folk till denna dag av gemensam förbön för vårt land och folk, för de svar på bönerna vi ska få se och för glädjen i att vara ett bönehus för alla folk (Jes. 56:7).

Vår bön är nu att den enhet, försoning och kärlek till Herren, varandra och vårt land som samlingarna varit ett uttryck för ska växa sig ännu starkare, så att vi fortsätter samlas till en återkommande gemensam, uthållig bön på varje ort.

Gud välsigne er alla!
Sverigebönen

PS. Skicka gärna bilder från era bönesamlingar som vi kan lägga upp på vår Facebooksida till info@sverigebonen.se.

Nyheter från Sverigebönen

”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
2 Krön. 7:14


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2024 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523