BÖNEUPPROP

Kära bönevänner
Sverigebönen vill uppmuntra till bön varje dag kl. 19.00 för att avsluta Coronaviruset och all rädsla som lamslår. Vi ber även om kreativitet att bygga vårt samhälle och lösa de problem som uppstår i samband med Coronaviruset.


Nationaldagsbön 2020!

Se lista med registrerade möten Registrera bön
147 registrerade bönemöten i 115 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Se Herren, Sverige! 27 andliga ledare utmanar oss att samverka på vår nationaldag 6 juni. 

Våren 2020 är både lik och olik en vanlig svensk vår. I skogsbackarna står blå och vita sippor och i trädgårdarna lyser krokus i gult och blått, som om Skaparen vill visa att han tänker på Sverige just i denna tid.

Samtidigt är samhället drabbat av en global viruspandemi, vilket inger oro, sorg och förtvivlan i människosjälen. Därför kommer årets nationaldag den 6 juni att ha större betydelse än på mycket länge för Sveriges medborgare i allmänhet och för oss kristna i synnerhet. 

Vi menar att, nationen är i fokus på presskonferenser som avlöser varandra i olika tv-kanaler där svenska flaggor, med det gula korset väl synligt, bildar bakgrund till dem som talar. Man ser också den svenska flaggnålen som ministrarna bär. Korset, som talar om försoning, har kommit i centrum inför svenska folket!

Vi tror att detta är Guds tid för en folk- och samhällsväckelse i vårt land. Därför har vi som Guds folk möjlighet att gå ner på våra knän och bekänna våra och folkets synder och omvända oss från felaktiga vägar (2 Krön 7:14). Vi vill tillåta Bibelns ord att rannsaka våra hjärtan så att Andens svärd kan åtskilja det som är köttsligt från det som är andligt. Då kommer Herren att välsigna oss och låta Guds ansiktes ljus lysa över Sverige (Hebr 4:12).

Vi tror vi tillsammans (alla generationer) kan komma med HOPP FÖR SVERIGE denna dag! Även om man inte får samlas i stora grupper på nationaldagen kan vi mötas som enskilda och i små grupper utomhus, i hem och på bönestationer i våra städer, på berg och höga platser för att söka stadens bästa.

Varje år har nationaldagen vuxit i antal och platser. Förra året, 2019, förekom bön på 246 platser. Vi kommer att ha bön via videolänk (Zoom) vid några tillfällen den dagen, Uppstartsmöte klockan 9–10 samt 14–16, där man kan via en länk kan vara med i bönen från där man befinner sig. Vi rekommenderar bönevandringar kl 10-14 i varje stad och plats där man har sju stationer dit man går i små grupper som: kommunhus, skola, näringslivsplats, mediaplats, kyrka, familj, kultur och idrottsplats och söker stadens bästa i bön.

På kvällen planerar vi direktsändning på tv-kanalerna Himlen TV7 & Vision Sverige klockan 19–21, där olika ledare från Sverigebönen samt vår referensgrupp kommer att leda olika pass inför nådens tron.

 Temat för Nationaldagsbönen i år är: Se Herren, Sverige! Se honom, se din identitet i Kristus, se din roll gå ut och dela evangeliet, se träning av lärjungar.Stå upp och var ljus och var stark och frimodig.

Må våra böner präglas av Andens enhet genom fridens band (Ef 4:3), att kraftlösa händer och svaga knän får styrka, att människor tar emot Guds frid och blir frälsta, att vi får mod att stå emot all bitterhet och falskhet (Hebr 12:12–15).

Vi ber att människor som nu skakas om i sin egen trygghet vänder sig till Herren för att finna sin förankring hos honom. Att församlingen får vara ett exempel på hopp, men inte bara som en allmänt positiv attityd, utan som en följd av omvändelse och tro. 

Därtill att Guds folk tar emot corona som den skakning det faktiskt är, och rannsakar attityder, prioriteringar och verksamheter, så att allt inte bara återgår till det gamla vanliga. Vi ber att Guds folk tar vara på denna kris som ett tillfälle att söka Herren och förankras i sin personliga relation till Jesus, samtidigt som vi vittnar om vår tro genom de kontakter vi har med grannar och vänner. Vi ber också att planerade evangelisationssatsningar ska kunna bli av och att webbaserade Alphakurser används för dels sökare, dels par som vill stärka sina äktenskap. Vi ber utifrån samhällets sju pelare: kyrkan, familjen, överheten, utbildning, näringslivet, media och kultur, samt sportvärlden.

Låt oss samarbeta och registrera många bönemöten. Där kan du också se på en Sverigekarta alla platser där man ber.

Låt Nationaldagen 2020 bli en dag inför Herrens ansikte för allt Guds folk!

Sverigebönens ledningsgrupp och referensgrupp samt alla samordnare i landet

Patrik Sandberg (ledare och inspiratör) & David Ekerbring (Pastor, ordförande)

Hans Lundaahl, Johanna Winther, Christer Dahlberg, Anne Nielsen, Lars Magnusson, Maritha Vilhelmsson Marcus Ceder, Christian Samuelsson, Torsten Lantz, Hans Weichbrodt, Oasrörelsen, Merzek Botros, Pastor, Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), Lena Johansson, Business Coalition World Evangelical Alliance nationell ledare (BC WEA), Johnny Foglander, Bibellärare, Jan Sturesson, ICCC globalt, Ruth Nordström, Scandinavian Human Rights Lawyers, Hans Jansson, Pastor Kungsporten, Bo Nyberg, Kristna friskolerådet, Anders Gerdmar, Skandinavisk Teologisk Högskola (STH), Lennart Torebring, Pastor, Torbjörn Erling, ICCC Sverige, Tomas Sandell, (Rådgivare i frågor som rör Norden och Israel), Ingemar Helmner, Evangelist, Peter Jonasson, Frälsningsarmén, Sara Carlsson, UMU Sverige (Ungdom med Uppgift) 

Veckans böneämnen

 • Be att den Helige Ande ska ta över i våra bönemöten så vi uppfylls av den Helige Ande och ser det han ”ser” och ber utifrån det Gud gör i staden.
 • Be att Gud uppenbarar vilken kraft det är i en rättfärdig man eller kvinnas bön, så vi kan be i auktoritet och veta att när vi ber i enlighet med Guds vilja så ska vi få svar.
 • Be att Helige Ande själv får ha en böneskola med varje troende i Sverige. En skola där Helige Ande talar om hur vi ska be och att vi får uppleva en djup glädje och frid i bönen – när vi får lära oss att be utifrån ett inlyssnande av den Helige Ande.
 • Nyheter från Sverigebönen
  • Samlinger inför nationaldagen:

   Torsdag 26/5 kl. 20.00 - 21.00
   Bön på ZOOM, vi ber från Jes 60:1-5

   Tisdag 2/6 kl. 19.00 - 20.00
   Ledarbön på zoom för alla som ska hålla i 6 juni på sina orter. Strategi, bön, info och lyssnande.

   Anmäl dig till mötet på: info@sverigebonen.se så får du länk till mötet.

  • Be för Sverige och Sveriges 290 kommuner på nationaldagen

   TEMA: SE, HERREN SVERIGE!
   (Matt 28:6-7, 10, 17, 20)

   Registrera ert bönemöte på sverigebonen.se

   Förra året var det 246 platser i bön.

   Ladda ner er Powerpoint med 7 områden och tydliga böneämnen på vår hemsida

   Nedan presenteras förslag och händelser på nationaldagen.

   1. Nationaldagen uppstart
   Bön och input via ZOOM kl 09.00 - 10.00
   Medverkande: Patrik Sandberg, Olof Edsinger, Ruth Nordström m.fl.
   Anmäl dig till mötet på: info@sverigebonen.se så får du länk till mötet.

   2. BÖN via ZOOM kl. 14.00 - 16.00
   Medverkande: Hans Weichbrodt, Hans Jansson, Christer Dahlberg, Johanna Winther, Patrik Sandberg, Christian Samuelsson m.fl.
   Anmäl dig till mötet på: info@sverigebonen.se så får du länk till mötet.

   3. Lovsång av tre olika team 40 min x 3 på Sverigebönens Facebook live kl 16.00 - 18.00

   4. BÖNEKVÄLL på Himlen TV7 & VISION SVERIGE samsänder kl 19.00 - 22.00 David Ekerbring, Patrik Sandberg, Daniela Persin, Bo Nyberg, Irene Andersson, Merzek Botros m.fl.

   5. Vi uppmuntrar varje stad/by/kommun att arrangera utomhus bön/bönevandringar kl. 10.00 - 14.00 med sju bönestationer för samhällets pelare. 1 - 2 ledare vid varje bönestation. 

  • Böneguide Sverigebönens 7 samhällspelare

   Här är en presentation som kan användas vid bönesamlingar då man ber för Sverigebönens 7 samhällspelare.

   Denna kan användas på nationaldagsbönen.

   Ladda ner powerpoint här

   Ladda ner PDF
  • Bönepromenad med stationer

  • Besök oss på Facebook

   Missa inte att Sverigebönen finns på Facebook. Var med och ”gilla” så får du del av informationen som läggs ut.

   Besök oss på facebook (extern länk)

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2020 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523