Nationaldagsbön 2021!

Se lista med registrerade möten Registrera bön
19 registrerade bönemöten i 19 kommuner.


Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Nyheter från Sverigebönen

Kära bönevänner!

Vad sker i Sverige just nu? Ser vi tillbaka på 12 månader är behoven stora och ovissheten tydlig. Vi möter ensamhet, företag som går under, församlingen som inte mötts på länge, unga människor som tappar hoppet. Vision och inriktning saknas ofta. Vad händer i våra 100 största städer med flera miljoner människor? Den 11 mars bjöd Kung Carl XVI Gustaf och hans familj till minnesgudstjänst för offren för coronapandemin. Det var årsdagen av det första coronarelaterade dödsfallet i Sverige och hovpastor Michael Bjerkhagen säger att initiativet kommer helt och hållet från kungen. Bönesvar. Vi tackar Gud för vår kungs initiativ till att samla och läsa ut Guds ord över vårt land. Det ger hopp. Det är större än vi tror.

Visionen att ”Be och nå ut till de 100 största städerna i Sverige under 2021 under 100 dagar” (12 maj-20 aug) Bön och mission hand i hand tillsammans med allt Guds folk öppnades upp förra veckan i ett pressmeddelande och gensvaret har varit härligt. Många Pastorer har hört av sig och säger vi är med! En Pastor berättade att vi har redan samlats i vårt stad från olika kyrkor och pastorer och är så uppmuntrade att vi får bön för vår stad och vi som kyrkor kommer att nå ut denna dag till folket, samt att vi kan få stöd av missionsorganisation att likt en startmotor nå ut med de glada nyheterna. Bedjare hör av sig; jag är redo. Arbetsgruppen från olika organisationer möts regelbundet. Hemsidan www.100stader.nu byggs och är klar i början av April. Under mars månad kommer vi ta kontakt med kyrkor i varje stad under etapp 1 och de 24 städer först ut av dessa 100 städer och se hur vi kan betjäna staden med bön och hur vi kan se evangeliet och de goda nyheterna bli presenterad i staden denna dag, tillsammans med samfund och kyrkor. Vi vill komma och betjäna den lokala kyrkan underifrån. I varje hem i dessa 100 städer så finns det rop på hjälp om frälsning, kärlek, medmänsklighet, hopp och en fråga om var finner jag frid?

I mitt vardagsrum har jag en gipsgjutning av en stor örn som flyger. När jag bad häromdagen för vårt land så såg jag en örn flyga över landet och som såg och lyssnade till folkets rop i Sverige. Den kom sedan tillbaka och jag fick se och höra några saker. Örnen visade även församlingens behov. Jag såg dessa 100 städer, fick se in i olika hem och behov. Det fanns smärta, ångest, ensamhet, tomhet. Det fanns även ett nytt lyssnade och även böner bads från personer som inte bett tidigare. Skriften talar om örnen: ”Som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar.” (5 Mos 32:11) ”Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn.” (Ps 103:5) För så säger Herren: Se, han svävar fram som en örn, han breder ut sina vingar över Moab.” (Jer 48:40) Se, han lyfter som en örn, han svävar fram och breder ut sina vingar över Bosra. Hjärtat hos Edoms hjältar blir på den dagen som hjärtat hos en kvinna i barnsnöd.” (Jer 49:22) ”Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten.” (Hes 1:10). Vi kan lära känna Herren i dessa ord och hur han styrker sin kyrka, ser folket.

Guds ord talar om: Och SÖK den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. (Jer 29:7). Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. (Jer 29:11-14) Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” (Matt 9:38) Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. (Luk 10:2) Stad nr: 100.Sala (Sala kommun) Start den 12 maj med denna stad silvergruvstaden. Här har man brutit silver i lång tid och är Sveriges största silvergruva. Guds ord talar om: ”Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete ska du göra dem. Du ska använda dem när församlingen ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. (4 Mos 10:2) Kan det vara så att Gud vill att vi ska likt dessa silvertrumpeter sammankalla Guds folk dessa 100 dagar och starten den 12 maj i silverbrytar staden Sala. Denna vision är för varje troende och är öppen för samarbete och kreativitet.

Vi kommer samverka med ”Gå för Sverige” med Mats Nyholm och många städer, samt Raul Åkesson och bibelutdelning om ”Boken om hopp” NT och även bok för barn och samverkan och möten i Hälsingland, Medelpad, Härjedalen och Jämtland. Vidare i arbetsgruppen finner vi: Sverigebönen och Sverigebönen24/7, Hope for this nation, UMU Sverige och UMU Sthlm, To All Mission, Streetmission, Heart of Evangelism, TMU, Himlen TV7, Världen idag, Svedjeholmskyrkan och lokala kyrkor i dessa 100 största städer.

Hör av dig som pastor och ledare och bedjare hur vi tillsammans kan betjäna just din stad. Hur kan vi samverka? Det går att maila till info@sverigebonen.se för kontakt och mer information hur du kan bli involverad. Hemsida bokad: www.100stader.nu öppnas i början av april.

Guds ord talar om: Låt oss SÖKA den stads bästa dit jag har fört er och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. (Jer 29:7).

Kontakt och frågor: Patrik Sandberg för arbetsgruppen

Nyheter från Sverigebönen

”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
2 Krön. 7:14


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2021 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523