Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Att SÖKA Gud är vårt enda hopp!

Var hälsad kors, mitt enda hopp! Står det på August Strindbergs gravsten. Det är sant, även för vårt land. Sveriges enda hopp finns i korset. Bara korsets hoppfulla budskap kan frälsa oss från vår gudlöshet och egenkärlek. Upprättelse är möjlig, om vi vänder tillbaka till korset. Vi är alla påverkade av den sekulära individualismen och behöver omvända oss vid korset. Där vid korsets fot finns upprättelsen vi alla behöver.

Vad händer med ett sjukt hjärta när vi söker Gud? Vad händer med ett andligt ledarskap som ödmjukar sig och ber och söker Guds hjärta? Vad händer när en företagsledare eller politiker söker Gud för vishet?

I Sverige har vi en erövrar anda, en pionjäranda att starta nytt, bryta ny mark. Kanske detta med att söka och stilla oss för den gode Herden, dörren är ovant och nytt för oss? Telefonerna har blivit vårt altare där vi har sökt på world wide webb (www) istället för han som är livgivaren? När vi söker Gud och studerar ordet och skriften och omvänder oss tillsammans, så får vi inte många herrar. När profeten Heskiel (kap 1) var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och han fick se syner från Gud och såg en stormvind från norr, ett stort moln av flammande eld med fyra varelser som alltid gick rakt fram och behövde inte vända sig om. När vi söker Gud så kan vi få styrka att alltid gå rakt fram. En fasthet kommer över oss, som en pilstam som ska skjutas ut på ett uppdrag. Profeten Jeremia var även han i belägring i Babel som troligen var den mest ogudaktiga platsen på den tiden. Gud talade till dem att bygga hus, utöka, köpa mark. När vi söker vår Herre och Guds rike först då får vi del av friden, rättfärdigheten, glädjen i den Helige Ande. Kaleb och Josua hade det och vågade leda folket rätt med trons ande, det är möjlig! Idag ser vi i Sverige i kristenheten och det politiska där man av rädsla säger vi vill INTE ha det så och så. Icke mål. När vi söker Gud får vi mål och tydlighet och mod att leda. Det finns ett JA från Herren, som vi behöver gå med. Allt vad Gud gör är gott! Jeremia fick löfte om upprättelse medan han var inspärrad på vaktgården i det 33 kapitlet. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången. Låt oss be om det att Guds ord även kommer till ditt liv, familj, kyrka och Sverige för andra gången. Kan du höra hur han ropar på dig; Kom! Så säger Herren som utför sitt verk, HERREN som formar och verkställer det, HERREN är hans namn: Ropa till mig, så skall jag svara dig och låta dig höra om STORA och ofattbara ting som du inte känner till. Jag vill uppmuntra till daglig bön i hemmet, till bön i varje gudstjänst och i kyrkornas bönesamlingar. Jag vill också uppmuntra till allkristna bönesamlingar i städerna. 

Profeten Malaki beskriver hur en minnesbok skrivs inför Herren, under det att han lyssnar när människor som fruktar honom samtalar med varandra, och söker Herren och ber.

Låt oss fylla denna minnesbok (3:16–18) och böneskålar (Upp 5) inför Herren, när vi söker honom tillsammans i stad efter stad och i landet. 

Sverige är kallad av Gud i den sista tiden. Vårt land har ett kors i sin flagga tillsammans med de nordiska länderna. Det finns en kyrka som reser sig i ödmjukhet inför Konungars Konung och Herrarnas Herre. 

Vi ber: Fader vi vill söka dig och hjälp oss att vi stillar oss och lyssnar och följer dig före avgudarna som den gode Herde som leder oss på rätta vägar för ditt Namns skull. 

Patrik Sandberg
Ordförande, Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Vi ber att vi inte förkastar Guds ord så vi får många herrar utan kommer tillbaka till ordet.
 • Vi ber att kristenheten har fokus vid korsets fot där all upprättelse finns.
 • Vi ber att vi lyssnar och söker Herren som vill ha vår uppmärksamhet i landet.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2019 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523