Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Bed i tro utan att bli trött

Bönearbetet i alla sammanhang fortsätter. Viljan till bön för vårt land ökar. Nu i den intensiva tiden inför valet så samlas man till bön runt om i vårt land och efter valet kommer det att behövas fortsatt outtröttligt understöd från kyrkan – hela kristenheten – i FÖRbön. Vi är kallade att be. Inget alternativ. DU är kallad till livslång bönetjänst.

När de nedbrytande krafterna i samhället tar plats är det lätt att bli klagande och kritiserande i bönetonen. Jesu böneliv, även den första kyrkans i Apostlagärningarna, präglades av frimodig TRO. Bönen är FÖR något, inte främst mot. Jesus lärde oss inte hur vi ska misslyckas utan hur vi får och kan leva så att det går oss väl. ”Det är rätt. Gör det, så får du leva” Lukas 10:28.

Har du tänkt på att bön i tro fokuserar på lösningen. De destruktiva krafterna är ute efter att stjäla, slakta och förgöra. Satan – tjuven – vet inget om uppbyggelse, och goda lösningar. Allra minst vet fienden något om kristen väckelse och förnyelse.

När vi ber i tro, så uttalar vi uppbyggande TRONS ORD FÖR lösningen. Gud för med sig frälsande, helande, befriande SKAPANDE ord. Evangeliet i sig är en Guds Kraft till frälsning, i bred mening.

När vi klagar och jämrar oss ser vi sällan lösningen. ”Bön” som är låst i negativ kritik låser de helande och befriande krafterna – kort sagt den helige Ande får svårt att ta plats. Efter KORSET har mänskligheten fått en ny utsikt. En kreativ kraft är oss given. Vi får med ord – bedja – måla lösningar. ”Vi doppar trons pensel i Ordets färg” och talar ut, dvs skapar en hoppingivande bild (vision). Sedan överflödar vi i tacksägelse. Tacksägelse är trons utropstecken.

När vi samlas i bön är vår stora möjlighet för handen. Vi, kyrkan, kan och får med stöd av Fadern, Sonen och den helige Ande framkalla frälsande välsignelser genom att be i tro. Vi ber alltså FÖR. Ljuset besegrar mörkret. Så ber Jesus och så ber den första kyrkan.

Det som särskilt ligger på mitt hjärta är uppmuntran till den regelbundna församlingsbönen. Vi behöver se över hur bönemötena ”låter”. Är det tro FÖR det goda eller är det jämmer och klagan mest – ja då blir det tråkigt och tungt. Luther talar om ”det gagnlösa ulandet” – nej ”kort ska man bedja, ofta och starkt”. Det pipiga och klagande får ge vika för det klara och ljudliga trosfriska bönearbetet.

Så vi beder frimodigt vidare. Böneströmmen i landet växer sig allt starkare. Vi samlas troget och uthålligt till FÖRbön för vi vet, att vi vet, att det är så kreativt att be i segrarens Namn.

Sannerligen, jag JESUS säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er”. Joh 16:23

Böneämnen

1 Frimodig tro. 2 Profetiska och kreativa bönemöten. 3 Utökad bönerörelse med tacksägelseväckelse.

Fridshälsning
Hans Lundaahl, Sverigebönen.


Djupare in i Guds närvaro: På resa i bönens värld

Olof Edsingers viktiga bok erbjuds under februari till specialpriset 139 kr till alla personer i Sverigebönens kontaktnät (ord pris 199 kr).

Tryck på denna länk och ange rabattkoden sverige18

Hur kan vi som kristna navigera inte bara i den synliga, utan också i den osynliga världen? Vilka erfarenheter öppnar vi oss för när vi låter Anden leda våra steg – när vi bildligt talat tar på oss våra syrgastuber, för att med Herren som livlina kasta oss ner i havsdjupet?

Med utgångspunkt i Gamla testamentets tabernakel tar Olof Edsinger oss med på en resa i bönens värld. När vi lämnar förgården för att i stället komma in i det heliga, inträder en förändring i Herrens sätt att handla med oss. Lydnad och beroende blir nyckelord, och vi lär känna sidor av vår Frälsare som vi tidigare inte hade kunskap om.

Djupare in i Guds närvaro är en utmanande bok, som pekar på centrala aspekter av det vi brukar tala om som väckelse eller förnyelse. Den kartlägger områden som bön, andlig krigföring och profetiska handlingar, men sätter också in dessa fenomen i sitt större sammanhang – både utifrån Guds ord och utifrån författarens egna erfarenheter.

”Boken Djupare in i Guds närvaro öppnar upp ditt hjärta och lockar dig in i Guds närvaro. Likt att dyka ned i vattnet utmanar författaren oss att gå djupare in i bönen, bibelordet och mötet med den helige Guden. Jag rekommenderar varje ledare, och troende, att läsa denna bok!”

Patrik Sandberg
Samordnare Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Låt dina böner präglas av att du vill komma nära Gud och lära känna honom.
 • Församlingen, be och sök efter att våra församlingar ska vara platser för Guds närvaro.
 • Landet, be att Sverige ska vara ett land där Guds närvaro är synlig på ett utmärkande sätt.
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2018 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523