100 städer

Ladda ner information här (PDF)

Till dig som Pastor och ledare i en stad av dessa 100 största städer i landet. Tack för ert viktiga arbete som lokal kyrka i er stad. Vill ta kontakt och se hur vi kan samverka med era kyrkor i er stad i denna vision.

Möte: Vi bjuder in till 2 alternativ i zoom möte där vi berättar mer, Datum fredag 26/3 kl 09.00-09.40 eller 14.00-14.40 anmäl dig till info@sverigebonen.se så skickar vi zoom länk.

Vi lyssnar och delar hjärta för just er stad. Patrik Sandberg Inspiratör för Sverigebönen

Be och nå ut till de 100 största städerna i Sverige under 2021 under 100 dagar.

Bön och mission hand i hand tillsammans med allt Guds folk.

– När jag fick denna vision under en bönepromenad i januari hade jag varit i bön för de största 21 städerna under ett år, säger Patrik Sandberg från Sverigebönen. Nu visade Herren mig de 100 största städerna och den kamp som stod kring dessa. Jag sade till Herren att 50 städer var mycket. Jag uppfattade då att han sa: ”Jag vill sätta fokus på de 100 största städerna detta år 2021. Med bön och evangeliet under 100 dagar och likt startkablar och en startmotor vill jag starta igång en process i landet just i denna tid när många mår dåligt i landet.”

Vi har haft två olika visionsmöten med ett 10 tal missionsorganisationer och flera andra organisationer testat visionen inför Herren och tillsammans. Det har varit mycket fint gensvar och vilja att stå tillsammans.

Under Mars månad kommer vi ta kontakt med kyrkor i varje stad under etapp 1 och de 24 städer först ut av dessa 100 städer och se hur vi kan betjäna staden med bön och hur vi kan se evangeliet och de goda nyheterna bli presenterad i staden denna dag, tillsammans med samfund och kyrkor. Vi vill komma och betjäna den lokala kyrkan underifrån. Det kan vara så att man som lokal kyrka i staden har något redan inplanerat och då vill vi samarbete kring den dagen om det går. Under perioden 12 maj till 20 augusti kommer dessa 100 städer beröras med bön och evangeliet. Den 6 juni kommer nationaldagsbönen gå av stapeln med temat: ”Hopp för denna nation tillsammans”. Där vi förra året var ca 200 städer och platser i bön och bönevandringar.

Sverige är ju känd för individualismen, men bönen och längtan är att vi skulle hela landet betjäna dessa städer 100 största städer i bön och med evangeliet tillsammans. Guds ord talar om: Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. (Jer 29:7). Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. (Jer 29:11-14) Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” (Matt 9:38) Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. (Luk 10:2)

Låt oss se på de 100 största städerna och de första 24 minsta av dessa 100 städer i etapp 1 och vi startar med stad nr 100 Sala som är silverstaden i Sverige med gruva.

Stad nr: 100.Sala (Sala kommun) Start den 12 maj med denna stad silvergruvstaden. Här har man brutit silver i lång tid och är Sveriges största silvergruva. Guds ord talar om: ”Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete ska du göra dem. Du ska använda dem när församlingen ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. (4 Mos 10:2) Kan det vara så att Gud vill att vi ska likt dessa silvertrumpeter sammankalla Guds folk dessa 100 dagar och starten den 12 maj i silverbrytar staden Sala.

Stad nr 99. Lomma (Lomma kommun) 13 maj Att inte höra. Lommhörd = för nu orkar jag inte vara lommhörd längre, och inte höra vad folk säger! Tänk om Gud har ett budskap att han vill att vi ska vakna upp och lyssna på honom och som kyrka dela det glada nyheterna igen? Kan det vara så att staden Lomma är även det ett budskap till oss att Gud vill att vi ska höra honom och att vår Lommhördhet ska släppa?

Stad nr 98.Vetlanda (Vetlanda kommun) 14 maj Frikyrkornas ställning har stor betydelse beroende på var i Sverige man befinner sig. Jönköpings län brukar i allmänhet ses som "frikyrkolänet" (eller en del av bibelbältet) med en stor andel frikyrkor. I kommunerna Sävsjö och Gnosjö är denna tradition särskilt stark men även andra kommuner i området såsom VetlandaMullsjö och Jönköpings kommun har en mycket stark frikyrklig tradition. Kan det vara så att Gud vill att bibelbältet ska vakna till liv och komma igång med Guds ord i vårt land med Vetlanda som en väckelseort?

Sedan går vi till stad nr 97. Stenungssund där man bryter sten i gruvan och vi vet vi behöver komma tillbaka till klippan och bygga på klippan igen. Hörnstenen Jesus Kristus behöver komma fram i våra kyrkor igen och i landet.

Sedan ser vi staden Mjölby nr 96. Som är på tur och det talas om Mjöl och det bakade brödet i den staden som är Jesus och de goda nyheterna. Färskt bröd till Sverige med hopp igen. Kvarnen kan vara en bild på Den Helige Ande. Vinden som blåser med en mäktig våg en mäktig vind och reser upp vårt land igen.

Tänk om Gud talar till oss genom dessa fem första städer på ett djupare sätt och med ett tydligt budskap i denna sista tid där vi kommer be och nå ut i med evangeliet till dessa 100 största städer. Många människor i vårt land har inget hopp, många ser ner med blicken. Tänk om Gud vill dra in en stor skörd just nu, detta år.

Etapp 2 med fortsätter med 76 dagar efter nationaldagen den 7 juni resterande städer och det blir större städer ju längre visionen går under dessa 100 dagar och fram till 20/8= 100 dagar (12/5-20/8) Vi såg tydligt att det var som om startkablar och 100 startmotorer drog igång för Guds folk och kyrka i dessa 100 största städer. Ora et labora, bön och arbeta och mission hand i hand. Denna vision är för varje troende och är öppen för samarbete och kreativitet. En arbetsgrupp har formats.

Vi kommer samverka med ”Gå för Sverige” med Mats Nyholm och många städer, samt Raul Åkesson och bibelutdelning om ”Boken om hopp” NT och även bok för barn och samverkan och möten i Hälsingland, Medelpad, Härjedalen och Jämtland. Vidare i arbetsgruppen finner vi: Sverigebönen och Sverigebönen24/7, Hope for this nation, UMU Sverige och UMU Sthlm, To All Mission, Streetmission, Heart of Evangelism, TMU, Himlen TV7, Världen idag, Svedjeholmskyrkan och Lokala kyrkor i dessa 100 största städer.

Hör av dig som pastor och ledare hur vi tillsammans kan betjäna just din stad. Hur kan vi samverka? Det går att maila till info@sverigebonen.se för kontakt och mer information. Hemsida bokad: www.100stader.nu öppnas i början av april. Kontakt och frågor: Patrik Sandberg för arbetsgruppen

Be och nå ut till 100 största städer i Sverige

Etapp 1 (12 maj – 5 juni 2021)

Söndag 6 juni Nationaldagsbön i hela landet och 290 kommuner Tema: ”Hopp för denna nation tillsammans”

Etapp 2 med fortsätter med 76 dagar den 7 juni resterande städer och det blir större städer ju längre

visionen går under dessa 100 dagar och fram till 20/8 som avslutar med vår huvudstad Stockholm = 100 dagar (12/5-20/8)

Till dig som Pastor och ledare i en stad av dessa 100 största städer i landet. Tack för ert viktiga arbete som lokal kyrka i er stad. Vill ta kontakt och se hur vi kan samverka med era kyrkor i er stad i denna vision.

Möte: Vi bjuder in till 2 alternativ i zoom möte där vi berättar mer, Datum fredag 26/3 kl 09.00-09.40 eller 14.00-14.40 anmäl dig till info@sverigebonen.se så skickar vi länk. Vi lyssnar och delar hjärta för just er stad. Patrik Sandberg Inspiratör för Sverigebönen


Några tankar om fyra böneområden att be för din ort

och 100 städer och nå ut med evangeliet i vårt land!

När den grundläggande bönestrategin att flera kyrkor som antar en bönedag i staden tar rot, kan kyrkorna börja mobilisera team för att be och arbeta och nå ut för att Guds mirakulösa ingripande inom ett av de fyra huvudområdena nedan. Eftersom bönemöten i staden och området är organiserade kan dessa teman nedan vara ett viktigt fokus för bönerna. Låt mig ge ett exempel från en sådan samling jag fick höra om där man samlades hundratals från 15 kyrkor i Austin, Texas, i Hyde Park Baptist Church för att be för den tredje bönpunkten (Be för otroende att bli frälst) och senare, en annan samling fokuserad man på punkt fyra (Be för ett nationellt andligt uppvaknande.)

Du kan ta dessa fyra böneområden och be i er stad och förbereda för Guds rike att komma. Tillkomme ditt rike! Frid, Glädje, Rättfärdighet i Den helige Ande. Drömmen är att olika böneteam kommer att fokusera på att utarbeta dessa böner (7 Samhällspelarna) i praktiska steg och få kontakt med dem inom och utanför "kyrkvärlden" för att se våra städer förändras för Guds ära. Detta var i Guds hjärta när han inspirerade Jeremia att skriva: Guds ord talar om: Och SÖK den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. (Jer 29:7)

4 bönpunkter för att be för din stad:

  1. Be för enhet mellan pastorer och kyrkor.

Be att olika murar rasar ned så att pastorer ser varandra och vill samverka för stadens bästa och älska varandra, be tillsammans och tjäna varandra (Johannes 17: 20–23; Ps. 133: 1; Ef. 4: 3–6). Om du vill kan du be denna skrivna bön nu där du är eller i en bönsamling!

Bön för kyrkan och ledare: Fader, vi ber för hela kyrkan och varje troende i Sverige. Vi ber för dina tjänare och ledare om en vishetens och uppenbarelsens Ande. Vi ber om blodets beskydd för deras familjer och stor frimodighet att vara ledare i denna tid. Vi ber om enhet bland präster, pastorer och kristna ledare i varje stad och på varje ort. Vi ber om goda relationer och ett konkret samarbete. Låt det gemensamma bönearbetet växa sig allt starkare i vårt land. Vi ber om ett andligt ledarskap som i sanning och frimodighet håller fast vid Bibelns budskap. Frigör och sänd arbetare till din skörd. Välsigna alla kristna och dina ledare i vårt land. I Jesu namn. Amen.

  1. Be för familjer.

Be att Jesus ska läka, återställa och stärka varje äktenskap och familj. Be att män kommer att älska sina hustrur som Kristus älskar kyrkan och att hustrur ska respektera sina män. Be att föräldrarnas hjärtan ska vändas till sina barn för att älska dem och uppfostra dem på ett gudfruktigt sätt. Be att barn respekterar och lyder sina föräldrar. Be för familjen (Ef 5:22-33)

Guds tanke - Äktenskapet mellan man o kvinna. Trygghet och beskydd för barn och ungdomar. Värna de oföddas rätt till sitt eget liv. Våra äldre och äldreomsorgen. Ensamma, utstötta. (1 Mos. 2:24; Jos. 24:15; Ps. 127: 3–5; Mal. 4: 6; Ef. 5: 22-33, 6: 1–4) .

 

  1. Be för otroende att bli frälst.

Be att människors hjärtan öppnas för att omvända sig från sina synder och bekänna Jesus som Frälsare. Be att varje människa i staden ska kunna höra evangeliet och Guds ord på sitt modersmål (Matt. 9: 37–38, 24:14; Rom. 10: 1; 2 Petrus 3: 9; Apostlagärningarna 26 : 18).

  1. Be för ett nationellt andligt uppvaknande.

Be att Jesus ska återuppliva kyrkan och väcka vår nation till att se och möta Herren Jesus.

Be att Gud ska utgjuta sin ande över Sverige och förlåta vår synd och läka vårt land.

Be att många kommer att omvända sig från sina synder och vända sig till Gud av hela sitt hjärta. Be för kyrkan i Sverige på varje ort. Väckelsebehovet – i Sverige, Renhet. De kristnas enhet och bönens betydelse. Evangeliet ut till folket. Guds församlings kallelse att möta nöden. Andens kraft och alla nådegåvor i funktion. Bibeln – Guds ord till oss. Läsarväckelse (2 Krön 7:14; Dan 9: 18–19; Ps. 85: 6; Hab. 3: 2; Apostlagärningarna 2: 37–41).

Guds ord säger oss att vi ska be för Sverige.

Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Då vill jag avsluta med en bön du kan be på dina bönemöten och hemma.

Bön för hemorten du kan be ut nu högt och sätta in din stads namn:

Gud vår Far, du är Herre över allt, så också över

......................................................................

Tack för att du har goda planer för ......................................................................

Lär oss att lyssna till vad du har att säga oss. Tack för att du lyssnar till vår bön
och svarar oss när vi ber i ditt namn. Hjälp oss att tala gott om

......................................................................

Idag välsignar jag min hemort

......................................................................

Fyll oss med din kärlek till alla som bor här.

Vi vill vara till välsignelse. Utgjut din Ande och dina välsignelser över

......................................................................

Låt en förvandling ske genom den Helige Ande och

för många människor till tro på Jesus, till förlåtelse, nytt liv

och förening med Kristi församling.

Vi ber om Herrens välsignelse över alla människor, varje familj och hem.
I Jesu namn. Amen.

Så här kan även du göra i din kyrka och stad att du tar dessa böneområden (4 olika) och tar ett eller två per bönemöte och ber er igenom och lyssnar in Herren och varandra från olika generationer.

Patrik Sandberg Inspiratör Sverigebönen

© 2021 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523