Sju samhällspelare - Vad är det?


Att samhällets värderingar styrs och formas av ett antal bärande områden av inflytande är inte någon ny företeelse. Sverigebönen har valt att kalla dessa för samhällspelare.

Tre ledare med stort förtroende i kristenheten, Loren Cunningham, Bill Bright och Francis Schaeffer fick oberoende av varandra under 1970-talet ett liknade tilltal om dessa samhällspelare, vilket på nytt förstärkte den bibliska visionen om att Guds rikes kraft är till för hela samhället – världen. Guds församling är kallad att vara saltet och ljuset i denna värld, att inte göra skillnad på vardag och söndag. Alla dagar, var man än är och vad man än gör, tjänar man Jesus. Guds vilja, Guds rike, synliggörs genom församlingen i den helige Andes kraft.

Det är radikalt, enkelt och djupt bibliskt. I stället för att dra sig undan går Jesu lärjungar ut i hela verkligheten och vardagen. Genom bön och arbete genomsyras samhället och då är församlingen autentisk. Vi lever i världen men inte av världen. (Joh. 17:15-16). Sverigebönen vill verka för att denna medvetenhet stärks hos varje Jesu efterföljare genom ett medvetet bönearbete och ett samhällsengagemang inspirerat av Guds Ande.

Visionen om samhällspelarna utgår från sju huvudområden. Under dessa kan självfallet fler underliggande områden läggas till. De sju samhällspelarna är tänkta som en utgångspunkt, som ett stöd och vägledning i förbönen.


© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523