Be för familjen


Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Det Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt.” Matt 19.4-6

Från början gjorde skaparen människorna till man och kvinna, säger Jesus. 

Så byggs samhället från den lilla gruppen, familjen. Vi ber om beskydd över alla familjer, föräldrar och barn. Hemmet är platsen där den uppväxande generationen präglas. Vår bön är att evangeliet om Jesus får prägla livet i familjen. Familjen, är kallad bjuda in Jesus i hemmets centrum. Där förs också tron vidare.

Vi ber om beskydd för alla ofödda barn och att deras rätt till liv återigen blir respekterad i vårt land.

Vi ber också för våra äldre som byggt vårt samhälle, om en trygg och värdig ålderdom. Vi glömmer inte alla ofrivilligt ensamstående och för de som saknar medmänsklig värme och omsorg. Guds församling kan få bli, genom Guds närvaro, en verklig och sann gemenskap. Det är vår bön. 

Familjen

© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523