Guds församling - Kristi kropp i Sverige


Men ni ska få ta emot kraft när den helige Ande kommer över er, och ni ska bli mina vittnen i: Jerusalem, och i hela Judéen och, Samarien, och ända till jordens yttersta gräns.” Apg. 1:8

Ännu gäller det aktuella löftet att vi får vara hans vittnen i den helige Andes kraft. Frimodigt ber vi om ett andligt uppvaknande – en Jesuscentrerad, bibeltrogen och Andefylld väckelserörelse – i Guds församling men också över hela vårt land. Gud kallar Sveriges kristna att finna vägar att nå ut med budskapet om Jesus. Andens enhet som redan är given måste synliggöras allt tydligare i hela Kristi kropp och leda till positiv samverkan.

Vi ber om kraft att kunna möta samhällsnöden. Församlingens andliga standard och Sveriges väl är vitalt sammanlänkade. Vi ber att bibeln och bönen får ta mycket större plats i kyrkornas program. Vi ber att Guds församling får fungera som en andlig familj för alla som kommer till tro. Gud vill utgjuta sin Ande över alla, till allt gott verk i Kristi kropp.

Vi gensvarar: Ja, Herre res upp din församling i Sverige. Låt din församling vara trovärdig och fylld med din kraft i både ord och handling.

Lovsång bön

© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523