Be för kultur och idrottsvärlden


Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. Predikaren 3:11

Det är ständigt aktuellt med personer som i och genom litteratur, konst, musik och underhållning vågar stå upp för kristen tro. Vi ber om kristet inflytande, att kyrkans röst blir hörd och tagen på allvar i kulturvärlden. Vi ber om många frimodiga kulturarbetare som bekänner sig som kristna, att kristen tro får en allt större plats i det offentliga rummet och att de som talar om sin tro får leva i ett andligt beskydd.

Idrottsrörelsen har stor betydelse i Sverige och berör många människor. Vi ber för alla idrottsledare och idrottare, att de förmår vara goda förebilder och vi ber också om frimodighet för alla kristna i idrottsvärlden. 

Den ena ropade till den andre och sade: ”Helig, helig, helig är härskarornas Herre, hela jorden är full av hans härlighet.”
– Jes 6:3

kultur


© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523