Be för media


Låt aldrig godhet och sanning lämna dig; bind dem runt din hals, rista in dess initialer i ditt hjärta. Ords. 3:3

Media påverkar i hög grad värderingar och åsikter i hela vårt samhälle. Nyheter i tidningar, radio och TV är ofta influerade av både politiska och ideologiska uppfattningar som inte alltid är uppenbara.

Vi ber för alla som är verksamma inom media, att sanning och saklighet får företräde framför kommersiella intressen, egna agendor och det för tillfället politiskt korrekta.

Vi ber för kristna ledare och medarbetare om frimodighet att stå emot när opinionen blir för ensidig. Vi ber att kristen media ska präglas av profetisk skärpa och en kärlek till både nåd och sanning. Vi ber om kompetenta och andefyllda kristna journalister, debattörer, skribenter och programledare i såväl profan som kristen media.

Vi ber för alla som påverkas av den pågående digitaliseringen och omstruktureringen av mediebranschen, om vishet till att bevara god journalistik och en allsidig kommunikation.

Vi ber att du Gud reser upp rätt personer i rätt tid som kan tala profetiska ord till vårt land.

media

© 2024 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523