Be för överheten, politiker och myndigheter


Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt 1 Tim 2:1 

Vi uppmanas i Guds ord till bön för ”kungar och alla i ledande ställning”. De som är satta att leda vårt land och våra städer runtomkring vårt land behöver vishet och kraft för sina viktiga uppdrag.

Vi ber för alla politiker och beslutsfattare inom regering, riksdag, landsting, kommun och andra myndigheter och särskilt för vår statsminister och regeringschef.

Vi ber för nya ledare och vår nya utrikesminister om saklighet och trovärdighet i all debatt och information. Ber om bra relationer alla länder och med Israels och deras Ambassadör i Sverige.

Vi ber för det försvar som är satt att skydda landets gränser, för polis- och rättsväsende, om rättfärdiga lagar som skyddar alla medborgares liv, egendom och samvaro.

Vi ber också för vårt kungahus att de ska få bevaras i sin tro på den kristna värdegrundens betydelse för vårt samhälle.

politik

Här finner ni Regeringens ministrar:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/

Här finner ni Riksdagens ledamöter:
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/


© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523