Be för utbildning


Led ett barn in på den väg han bör gå, så viker han inte av från den när han kommer upp i åren. Ords. 22:6

Utbildningsväsendet i Sverige sysselsätter en stor del av vår befolkning och lägger också grunden till vårt samhälles välstånd och fortlevnad. Vi ber om resurser för skolsatsningar och god tillgång på lärare och personal.
Vi ber för alla barn och de första viktiga åren i kontakten med skolans värld, om trygghet och goda relationer i alla skolor, för god pedagogisk utveckling och ett balanserat kursprogram för ungdomar under hela studietiden, och om insikt i gåvor och kallelser i val till fortsatta studier och yrken.

Vi ber för skolledare och lärare, om vishet och beskydd att värna om skollag och värdegrund och se till elevernas bästa. Vi ber för alla kristna lärare och skolor med kristen profil, om god tillströmning av både elever och lärare till dessa.

Bönen innefattar hela skolvärlden, SFI, vuxenutbildningen, folkhögskolorna, universiteten, högskolorna och all vetenskaplig forskning.

utbildning

© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523