BÖN & LEDARKONFERENS för allt Guds folk

3 Bönemöten på zoom innan konferensen ”GUD GER STYRKA”

NORRBÖN Januari torsdag 13/1 kl 18.15-19

NORRBÖN Februari torsdag 10/2 kl 18.15-19

NORRBÖN Mars torsdag 10/3 kl 18.15-19

Anmäl dig på: info@sverigebonen.se så får du länk.

”GUD GER STYRKA”

Elden ska alltid hållas brinnande den får inte slockna. 3 Mos 6:13

25-27 mars 2022 –Lovsång - Bön - Gemenskap - Undervisning - Ny Vision 

Ledord; Jes 60:1-5, Mal 4:2, Hes 1:4, 12, 2:1-2

Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Mal 4:2 Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Hes 1:4 Han sade till mig: ”Människobarn, res dig på dina fötter så ska jag tala med dig.” När han talade till mig,  kom Anden in i mig och reste upp mig på mina fötter.  Och jag hörde honom tala till mig, Hes 2:1-2 Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Jes 60:1-5 De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig. Hes 1:12

Medverkande: Martin Reen, Patrik Sandberg, Maria Smeds,

Thomas Nordberg, Samantha Davage, Jan Zetterlund, David Ekerbring mfl.

Några ämnen vi ber för:

Samla och rusta folket, Ny vision, Upprättelse, Pastorer och ledare, 

Tillväxten i Norr av nya jobb, Nya bönemöten mm.

Plats: Betel församlingen i Rosvik, Trundövägen 19, Rosvik. 200 platser.

 (Mitt emellan Piteå 40 min och Luleå 30 min ligger Rosvik)

Boende frågor ring: Tel: 0911-206300

Matpaket bokas på: info@sverigebonen.se

Överblick helgen:

Fredag 25 mars kl 15.00-17.45 Ledarbön och delgivning (dropp in)

För dig som står i ledarskap i Guds rike. 

Pastorer, Präster, Böneledare, Lovsångsledare, Äldste, Celledare, 

Ungdomspastorer, övriga ledare. Anmälan: info@sverigebonen.se

17.45-18.45 Middag och gemenskap för ledare

För dig som står i ledarskap i Guds rike. 

Pastorer, Präster, Böneledare, Lovsångsledare, Äldste, Celledare, 

Ungdomspastorer, övriga ledare. Anmälan: info@sverigebonen.se

19.00-21.45 Kvällsmöte för ledare, lovsång. 

För dig som står i ledarskap i Guds rike. 

Pastorer, Präster, Böneledare, Lovsångsledare, Äldste, Celledare, 

Ungdomspastorer, övriga ledare. Anmälan: info@sverigebonen.se

4 olika talare delar 15 min och sedan ber vi 15 min 

i fyra olika pass och områden under kvällen. Betjäning och förbön

lördag 26 mars kl 08.00-09.00 morgonbön Pass 1

09.00-09.30 Kaffe och macka

09.30-11.00 Lovsång och pass 2

Paus

11.15-13.00 Pass 3

13-14.30 lunch och gemenskap

14.30-16.00 Pass 4

Paus

16.15-17.45 Pass 5

17.45-18.45 Middag och gemenskap

Kvällmöte och lovsång och bön 19-22 Pass 6

söndag 27 mars 

kl 08.00-09.00 morgonbön Pass 7

09.00-09.30 Kaffe och macka

09.30-11.00 Lovsång och pass 8

Paus

11.15-13.00 Pass 9

13.00-14.00 Lunch och gemenskap

Avslut 14.00 och hemfärd med uppgift att starta många nya bönemöten

Konferens bokning görs till: 

info@sverigebonen.se

Kostnad för konferens:

Hela helgen 395 kr per person, eller per dag 150 kr

Betalning på Swish 123 1008 523 eller PG 623934-7

Kostnad för mat (betalning på plats):

Välj på:

Matpaket hela helgen: 410 kr Fre - Sön.

Fredag: Middag 80 kr

Lördag: 250 kr lunch, middag, mm.

Söndag 80 kr

Lördag-Söndag 330 kr

Betalning på plats men viktigt med anmälan innan till info@sverigebonen.se

Inbjudare: Sverigebönen med lokala kyrkor, bönenätverk, Världen Idag.

Vision: Sverigebönen är en bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål. En bönerörelse med öppenhet för den helige Andens kraft och gåvor. En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess samhällspelare. 

Tre Fokus områden; 1.Bön för Sverige på nationaldagen. 2.Att inspirera till och synliggöra lokal och regional allkristen bön, förbön och lovsång. 3.Resurs för undervisning om och samordning av strategisk förbön för samhället och landet. Sverigebönen är projektledare för 100 städer 2022 (maj-aug)

© 2022 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523