Om Sverigebönen

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.


Bakgrund och vision för Sverigebönen

Tusenårsfesten vid Husaby kyrka den 14 juni 2000 till minnet av den förste svenske kungen som blev kristen och lät döpa sig, Olof Skötkonung, kom att bli en mäktig symbol för kristen enhet i Sverige. Flera av ledarna för de olika kyrkorna i Sverige stod då tillsammans i enheten i Kristus och många upplevde en stark Andens vind över de c:a femtusen som var närvarande. Mötet gav inspiration till följande:

Nationaldagen 6 juni, numera helgdag, skall vara en nationell bönedag för Sverige. Bönen skall vara allkristen och omfatta alla som vill vara med och delta i bön till Gud för vårt land. Bönen på nationaldagen avses få spridning i vida kretsar även utanför kyrkorna, genom media och genom att ledande personer uttalar sin avsikt att be för Sverige denna dag, samt om möjligt genom att den ingår i det officiella nationaldagsfirandet.

Visionen för Sverigebönen har senare utvidgats till att även inspirera till regelbunden kollektiv bön och förbön för Sveriges land och dess 290 kommuner – som en bönevåg som sköljer över landet om och om igen.

Sverigebönens vision är sammanfattningsvis:

Ledningsgrupp för Sverigebönen

Referensgrupp:

Värdegrund

Sverigebönen har Lausannedeklarationen som värdegrund, läs mer här.


© 2023 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523