Om Sverigebönen

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala och lokala samordnare samt samordnare för de 7 samhällspelarna.


Bakgrund och vision för Sverigebönen

Tusenårsfesten vid Husaby kyrka den 14 juni 2000 till minnet av den förste svenske kungen som blev kristen och lät döpa sig, Olof Skötkonung, kom att bli en mäktig symbol för kristen enhet i Sverige. Flera av ledarna för de olika kyrkorna i Sverige stod då tillsammans i enheten i Kristus och många upplevde en stark Andens vind över de c:a femtusen som var närvarande. Mötet gav inspiration till följande:

Nationaldagen 6 juni, numera helgdag, skall vara en nationell bönedag för Sverige. Bönen skall vara allkristen och omfatta alla som vill vara med och delta i bön till Gud för vårt land. 

Visionen för Sverigebönen har senare utvidgats till att även inspirera till regelbunden gemensam allkristen bön och förbön för Sveriges land och dess 290 kommuner – som en bönevåg som sköljer över landet om och om igen.

Sverigebönens vision är:

Nätverksgruppen för Sverigebönen

Blekinge län Magnus Taubert

Dalarnas län Per Wiman

Gotlands län Eva Barck

Gävleborgs län, Peter Fagerhov

Hallands län, Vakant

Jämtlands län, Johan Färnkvist

Jönköpings län, Lars Magnusson

Kalmar län, Mikael Lunnergård

Kronobergs län, Karl-Henrik Wallerstein

Norrbottens län, Klas-Gunnar Axelsson

Skåne län, Hans Lundaahl

Stockholms län, Sven Almkvist

Södermanlands län, Lisbeth Stigemyr

Uppsala län, Harry Andersson

Värmlands län, Håkan Kruse

Västerbottens län, Anders Landström

Västernorrlands län, Thomas Nordberg

Västmanlands län, Alejandro Gallardo

Västra Götalandd län, Peter Artman

Örebro län, Per Holmström

Östergötlands län, Nisse Martinsson

Guds församling, Fredric Crona

Politiker & myndigheter, Vakant

Familjen, Emanuel Norén

Media, Vakant

Utbildning, Torbjörn Erling

Näringsliv & arbetsplatser, Vakant

Kultur & idrottsvärlden, Vakant

Arbetsutskott

Eva Barck
Torbjörn Erling
Mikael Lunnergård

Värdegrund

Sverigebönen har Lausannedeklarationen som värdegrund, läs mer här.


© 2024 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523