Resurser


Här finns följande resurser:

Böneguide – presentation

Här är en presentation som kan användas vid bönesamlingar då man ber för Sverigebönens 7 samhällspelare

Ladda ner PDF Ladda ner Powerpoint

Mall för inbjudan till bön

Här finns ett dokument som kan spridas och användas som en mall för att inbjuda till bön:

Ladda ner Inbjudan

(Om du har problem att öppna dokumentet, högerklicka och välj spara som och öppna sedan filen)

Sverigebönens logotype

Här kan du ladda ner Sverigebönens logotype i olika format.
Vill du använda logotypen i något annat sammanhang än bönesamling på nationaldagen, kontakta först Sverigebönen.

Ladda ner Sverigebönens logga i eps format Ladda ner PNG bild 300dpi

(Om du har problem att öppna bilderna, högerklicka och välj spara som och öppna sedan filen)

Blankett för ansökning av polistillstånd

Här finns den blankett som gäller för tillstånd att be, ( mm.) Samma blanketten gäller för hela landet.
Blanketten finns också på Polisens hemsida. Gå till tillstånd, vidare till blanketter, vidare till ordningslagen.
Som sökande anges lämpligen den person som söker, samt Nätverket ”Sverigebönen”.
Ruta 5, Ansvarig anordnare behöver ej fyllas i då vi inte är någon registrerad förening. Förra året blev ansökan registrerad som ”503 Religionsutövning”.

Ladda ner ansökan här

PM för arrangörer av bönesamling på nationaldagen

Detta PM skall endast ses som förslag till vägledning och stöd för arrangörer

Ladda ner PDF

Affisch

Här kan du ladda ner förslag på en affisch som kan användas för att annonsera nationaldagsbönen. Du kan skriva ut denna och fylla i plats och tid, eller om du har tillgång till bildbehandlingsprogram lägga till text.

Ladda ner Affisch PDF

 Bilagan ”Tid att be”

Här kan du ladda ner bilagan ”Tid att be” från Världen idag.

Ladda ner som PDF

Sverigebönens målbeskrivning

Här kan du ladda ner Sverigebönens målbeskrivning för 2014 – 2015

Ladda ner som PDF

Ny bok om bön och förbön – ”Lär oss att be”!

Världen Idag har i samarbete med Sverigebönen gett ut en ny bok om bön och förbön, ”Lär oss att be”. Boken är en sammanställning av den böneskola som tidningen hade under hela 2013 och kan ge både dig och din församling inspiration och vägledning i det som rör bön och förbön.

Beställ boken via info@sverigebonen.se

Goda exempel på förbön för orter i Sverige

Kalmar (PDF) Uddevalla (PDF) Kungsbacka (PDF) Umeå (PDF)

Bönenätverk och böneinitiativ

På fler och fler platser i vårt land samlas man till bön för sin region och ort. Här listas några av de nätverk vi känner till, saknas någon så hör gärna av dig till info@sverigebonen.se.


Bibelord om bön

2 Krönikeboken 7:14
men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.

Lukas 18:1-8 – Liknelsen om änkan och domaren
Jesus berättade sedan en liknelse för att visa dem att det är nödvändigt att alltid be, för att inte tappa modet.
Han sade: ”I en stad fanns en domare. Han fruktade inte Gud och hade ingen respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade: ”Hjälp mig att få rätt mot min motpart.” Han vägrade under en lång tid, men till sist sade han till sig själv: ”Även om jag inte fruktar Gud, eller har respekt för människor, ska jag döma rättvist. Om jag inte gör det kommer hon alltid att besvära mig, och till sist ge sig på mig.”
Herren sade: ”Ni hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rättvisa åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Skulle han dröja länge innan han hjälpte dem? Jag försäkrar er att han ska ge dem rätt på en gång. Men frågan är, kommer Människosonen att finna tro här på jorden när han kommer tillbaka?”

Hesekiel 37:9-10
Då sade han till mig: ”Profetera och tala till anden, – ja profetera du människa – och säg till anden: Detta säger Herrarnas Herre, kom från de fyra väderstrecken och blås på dessa döda kroppar så att de får liv.” Jag profeterade så som jag blivit befalld. Då kom anden in i dem, och de fick liv och de ställde sig upp på sina fötter, en enormt stor skara.

Bön för Sverige

Vår Gud, vår Skapare och Herre,
vi tackar Dig och prisar Dig
för våra liv och för vårt land.
Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus:
förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra,
hjälp oss komma nära Dig och Ditt Rike,
lär oss älska varandra och vårt vackra land,
ge oss allt som vi verkligen behöver – förbarma Dig över oss
och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss.
Gud, välsigna Sverige, dess folk och dess natur,
var med oss och ge oss Din frid
– nu och i all tid.

I Jesu namn,

Amen


Sångtexter

Här är några sånger som handlar om bön för Sverige.

Vi ber för Sverige

Gud vi vill se våra vänner böja knä
Gud vi vill se det vi drömmer om ska ske
Vi ropar till Dig, för du är vårt hopp
Sänd nåd över oss, Sänd nåd över oss

Vi ber för Sverige, ber för Sverige
Kom och fräls vårt land
Vi ber för Sverige, ber för Sverige
Kom och fräls vårt land

Text & musik: Jan David Stenerson
Översatt av: Julia Wiklander

Vi vill se Gud

Glödhet är Guds närhet, Hans härlighet brinner över oss
Han vill låta elden falla ner över dem som ropar och ber
Vi vill se Gud
Vi vill se Gud i detta land
Herre kom nu! Sätt vart hjärta i brand
Ifrån norr till söder, en förväntan som glöder
ifrån väster till öster, hörs ett rop från tusen röster
och man ber
Vi vill se Gud

Text & musik: Niklas Hallman, www.niklashallman.se

Bön för Sverige

Vår Far som är i himlen
Heligt är Ditt namn
förlåt oss våra synder
befria detta land

Rena våra händer
hör oss när vi ber
låt Ditt rike komma
låt Din vilja ske

På denna mark
kom nu, kom stark
vår Gud vi ber
Du Helige,
kom sänk Dig ner

Text: Marie & Anders Johansson
Musik: Anders Johansson, www.majomusic.se

Halleluja, vi ber för detta land

Halleluja, Halleluja
Du är vår Herre, Du är vår Konung
Halleluja, vi kommer inför Dig
och vi ber för detta land

Vi ropar till Dig vi vill se
Sverige förvandlat
Vi går emot ondskans makt
vi tar tillbaks det som är vårt
kom och fyll detta land med Din härlighet

Kom och fyll detta land
Kom och fyll detta land

Text: Helen Davisson

Heal our Land

God will hear from heaven
He forgives our sin
He will heal our land
He will heal our land

We come humbly now before You
And we turn from wicked ways
Lord we pray and seek Your holy face again
Lord we pray for a revival
like no one ever seen before
let Your Church as one filled with glory shine

Heal our land, Heal our land
Lord we pray to You for mercy, Heal our land
Heal our land, Heal our land
By the power of Your Spirit, Heal our land

Grant Your servants with boldness
so we may speak the Word of Truth
while You stretch Your hands for healing
signs and wonders will follow us too

(2 Krön 7:14, Apg 4:29-30)

Text & musik: Jonas och Liselotte Bergsten, www.praisegate.se

  • Får användas fritt utan Royalty och STIM

Du gamla du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Text: Rickard Dybeck, 1844
Musik: Folkvisa


Svenska flaggan

Den svenska flaggans ålder kan inte exakt fastställas. De första säkra uppgifterna om en blå duk med ett gult kors daterar sig till omkring mitten av 1500-talet. Blått och gult (guld) var då sedan gammalt svenska färger. Folkungaättens vapen, som 1275 blev kungavapen för Magnus Ladulås, visade i ett blått fält ett upprest lejon av guld, och som Sveriges riksvapen antogs 1364 av Albrekt av Mecklenburg en blå sköld med tre öppna kronor av guld. När dessa båda vapen 1448 av Karl Knutsson sammanfogades till stora riksvapnet åtskildes sköldens fyra blå fält av ett gyllene kors. Detta har man all anledning att uppfatta som förebilden för den svenska flaggan.

Korset som kristen symbol på fanor, flaggor och baner infördes redan i samband med korstågen på 1000- och 1100-talen. Av de nordiska ländernas korsflaggor är den danska, Dannebrogen, äldst; den kan ha tillkommit i början av 1200-talet. Den fördes ursprungligen som kungligt baner och blev så småningom Danmarks nationsflagga. Sannolikt har vid utformningen av den svenska flaggan inspiration hämtats såväl från korset i stora riksvapnet som från den danska korsflaggan.
Att det gula korset mycket tidigt uppfattades som en svensk nationalsymbol framgår av att Erik XIV anbefallde det gula korset som genomgående och enhetligt motiv med hänvisning till riksvapnets kors. I Johan III:s instruktion till de svenska fredsdelegaterna i Knäred 1569 sägs bl.a. att ”det förgyllda eller gula korset har av ålder varit brukat i Sveriges rikes vapen”, och det skall därför ”alltid föras uti fanor, fänikor och flaggor”.

(från Svenska Nationalencyklopedin)


© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523