Hur du leder bönemöten pass 3

Undervisning av Christian Edlund och Patrik Sandberg

Hur du leder bönemöten pass 2

Undervisning av Patrik Sandberg

Hur du leder bönemöten pass 1

Undervisning av Patrik Sandberg

© 2023 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523